Title: Vlaková osobní přeprava na trase Praha-Ostrava z pohledu marketingu
Other Titles: Railway passenger traffic on the route from Praha to Ostrava from the perspective of marketing
Authors: Chottová, Vendula
Advisor: Petrtyl, Jan
Referee: Tlučhoř, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7718
Keywords: marketing služeb;marketingový mix;České dráhy;RegioJet;LEO Express;mystery shopping
Keywords in different language: marketing of services;marketing mix;Czech railways;RegioJet;LEO Express;mystery shopping
Abstract: Předložená práce je zaměřena na zhodnocení úrovně kvality služeb poskytovaných vlakovými dopravci na trati Praha ? Ostrava. Práce obsahuje tři hlavní části. V první části je vypracován teoretický úvod do problematiky marketingu služeb, následuje představení společností České dráhy, a.s., RegioJet a.s. a LEO Express a.s. a poslední část je věnována terénnímu výzkumu ve vlacích vybraných společností. Na základě výsledků provedeného výzkumu autorka diskutuje závěry a předkládá návrhy možných zlepšení v oblasti služeb poskytovaných dopravci.
Abstract in different language: The submitted bachelor thesis is focused on the evaluation of the level of quality of services provided by train operators on the route from Prague to Ostrava. It consists of three main parts. The first part provides the theoretical introduction to the topic of marketing services, then the introduction of the Czech Railways, the RegioJet and the LEO Express follow and the last section is devoted to field research in trains of selected companies. Based on the research results author makes suggestions for possible improvements in the services provided by the carrier.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chottova_Vendula_2013.pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Chottova _v.pdfPosudek vedoucího práce998,65 kBAdobe PDFView/Open
Chottova_O.pdfPosudek oponenta práce736,69 kBAdobe PDFView/Open
Chottova_P.jpgPrůběh obhajoby práce383,58 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7718

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.