Název: Vlaková osobní přeprava na trase Praha-Ostrava z pohledu marketingu
Další názvy: Railway passenger traffic on the route from Praha to Ostrava from the perspective of marketing
Autoři: Chottová, Vendula
Vedoucí práce/školitel: Petrtyl, Jan
Oponent: Tlučhoř, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7718
Klíčová slova: marketing služeb;marketingový mix;České dráhy;RegioJet;LEO Express;mystery shopping
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing of services;marketing mix;Czech railways;RegioJet;LEO Express;mystery shopping
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na zhodnocení úrovně kvality služeb poskytovaných vlakovými dopravci na trati Praha ? Ostrava. Práce obsahuje tři hlavní části. V první části je vypracován teoretický úvod do problematiky marketingu služeb, následuje představení společností České dráhy, a.s., RegioJet a.s. a LEO Express a.s. a poslední část je věnována terénnímu výzkumu ve vlacích vybraných společností. Na základě výsledků provedeného výzkumu autorka diskutuje závěry a předkládá návrhy možných zlepšení v oblasti služeb poskytovaných dopravci.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted bachelor thesis is focused on the evaluation of the level of quality of services provided by train operators on the route from Prague to Ostrava. It consists of three main parts. The first part provides the theoretical introduction to the topic of marketing services, then the introduction of the Czech Railways, the RegioJet and the LEO Express follow and the last section is devoted to field research in trains of selected companies. Based on the research results author makes suggestions for possible improvements in the services provided by the carrier.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Chottova_Vendula_2013.pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chottova _v.pdfPosudek vedoucího práce998,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chottova_O.pdfPosudek oponenta práce736,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chottova_P.jpgPrůběh obhajoby práce383,58 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7718

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.