Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPetrtyl, Jan
dc.contributor.authorVoráčková, Tereza
dc.contributor.refereeEger, Ludvík
dc.date.accepted2013-06-12
dc.date.accessioned2014-02-06T12:33:32Z-
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:33:32Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-03
dc.identifier53168
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7728
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá hodnocením internetových prezentací vybraných politických stran. První část této práce zavádí do problematiky marketingu na internetu. Jsou zde definovány termíny jako marketing, internet, internetová prezentace a hodnocení internetové prezentace. Poznatků teoretické části je využito v části praktické, která se zaměřuje na samotné hodnocení vybraných politických stran. Konkrétně se jedná o webové prezentace ČSSD, KSČM, ODS, TOP 09, SPOZ, KDU-ČSL, SZ, STAN a VV. K hodnocení bylo využito metodiky projektu WebTop100. Tato metodika obsahuje pět kategorií, které byly analyzovány u všech hodnocených internetových prezentací. Jedná se o kategorie UX, Grafický design, Technické řešení, Marketing a Přínos pro uživatele. Výsledky výzkumu s doporučením možných lepších opatření jsou obsaženy v poslední části předkládané práce.cs
dc.format90 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectinternetcs
dc.subjectinternetový marketingcs
dc.subjectinternetová prezentacecs
dc.subjectwebová prezentacecs
dc.subjecthodnocení internetové prezentacecs
dc.subjectpolitická stranacs
dc.titleHodnocení internetových prezentací vybraných politických strancs
dc.title.alternativeEvaluation of web presentations of selected political partiesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra marketingu, obchodu a služebcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is an evaluation of the web presentations of selected political parties. The first part of this thesis deals with the topic of internet marketing. In this part are defined such terms as marketing, internet, web presentation and evaluation of web presentation. Findings from the theoretical part are used in the practical part, which focuses on the actual evaluation of the selected political parties. The political party web presentations in question are those of ČSSD, KSČM, ODS, TOP 09, SPOZ, KDU-ČSL, SZ and VV. The WebTop100 methodology was used for the evaluation. This metholodgy consists of five categories for which all political party web presentations were analyzed. These categories are UX, graphical design, technical design, marketing and user benefit. The results of the analysis along with suggested improvements can be found in the last part of the work.en
dc.subject.translatedmarketingen
dc.subject.translatedinterneten
dc.subject.translatedinternet marketingen
dc.subject.translatedinternet presentationen
dc.subject.translatedweb presentationen
dc.subject.translatedevaluation of web presentationen
dc.subject.translatedpolitical partyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vorackova.pdfPlný text práce3,4 MBAdobe PDFView/Open
Vorackova_V.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Vorackova_O.pdfPosudek oponenta práce943,05 kBAdobe PDFView/Open
Vorackova_P.jpgPrůběh obhajoby práce455,5 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7728

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.