Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJežek, Jiří
dc.contributor.authorŠkoríková, Hana
dc.contributor.refereeTlučhoř, Jan
dc.date.accepted2013-06-10
dc.date.accessioned2014-02-06T12:33:36Z
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:33:36Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-03
dc.identifier53170
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7729
dc.description.abstractPředložená práce se zaměřuje na analýzu kulturních akcí a jejich dopady na místo konání. Je složena z teoretické a praktické části, teoretická část vymezuje základní pojmy a zevrubně rozebírá dopady kulturních akcí a jejich přesah do oblasti ekonomiky, cestovního ruchu, sociální oblasti a image a identity lokality. Praktická část analyzuje nabídku kulturních akcí ve městě Ostrov na Karlovarsku a následně se zabývá rozborem vlivu Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana na město, jeho obyvatele a komerční sféru. V závěru je představena strategie veřejné podpory kulturních akcí ve městě spolu s návrhem možných opatření do budoucna.cs
dc.format61 s. (95 599 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecteventcs
dc.subjectkulturní akcecs
dc.subjectdopady kulturních akcícs
dc.subjectpodpora kulturních akcícs
dc.subjectDětský filmový a televizní festival Oty Hofmanacs
dc.titleKulturní akce a jejich význam pro rozvoj městcs
dc.title.alternativeCultural Events and Their Significance for a Development of Citiesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra marketingu, obchodu a služebcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe presented bachelor thesis is focused on an analysis of cultural events and their impact on a venue. It comprises of two main parts - theoretical and practical. The theoretical part defines basic used terms and it analyses the impacts of cultural events on different spheres like the economy, turism, social sphere and image and identity of a venue. The practical part describes the cultural events menu in Ostrov (a town near Carlsbad) and analyses the importance of Ota Hofman Children Film and Television Festival for the town, its inhabitants and a commercial sphere. A new strategy of public support of cultural events with a possible future arrangements proposal is presented at the end of the thesis.en
dc.subject.translatedeventen
dc.subject.translatedcultural eventsen
dc.subject.translatedimpact of cultural eventsen
dc.subject.translatedsupport of cultural eventsen
dc.subject.translatedOta Hofman Children film and television festivalen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Skorikova.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Skorikova_V.pdfPosudek vedoucího práce951,31 kBAdobe PDFView/Open
Skorikova_O.pdfPosudek oponenta práce696,74 kBAdobe PDFView/Open
Skorikova_P.jpgPrůběh obhajoby práce488,96 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7729

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.