Název: Tvorba cen ve firmě DaTa EXPRES, a. s.
Další názvy: Setting prices in the DaTa EXPRES, a. s. company
Autoři: Škuba, Daniel
Vedoucí práce/školitel: Králová, Lenka
Oponent: Tlučhoř, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7737
Klíčová slova: tvorba cen;segmentace zákazníků;linková osobní doprava;cenové strategie
Klíčová slova v dalším jazyce: price setting;customer segmentation;public transport;price strategies
Abstrakt: Tato bakalářské práce na téma Tvorba cen v DaTa expres a. s. vysvětluje především způsoby, jakými lze tvořit ceny. Hlavním oborem činnosti společnost DaTa expres a. s. je provozování nepravidelné osobní dopravy v rámci České republiky i celé Evropy, jako doplňkovou činnost společnost poskytuje pravidelnou autobusovou linku a servis užitkových vozidel. Práce se zaměřuje především na tvorbu ceny přirážkovou metodou, která se ve společnosti využívá, a problémy, které v současné době nejvíce ovlivňují tvorbu cen. Další část je zaměřena na segmentaci zákazníků a jejich preference při výběru dopravců. Následně bylo zjištěno postavení společnosti mezi konkurencí formou mystery shoppingu. Výstupem práce jsou zlepšující opatření pro společnost DaTa expres, které ji mohou zlepšit konkurenční a finanční postavení na trhu.
Abstrakt v dalším jazyce: The present bachelor thesis entitled Setting prices in the DaTa express a. s. company primarily explains ways of setting prices. The core business of the DaTa express a. s. company is operating irregular passenger transport in the Czech Republic as well as in the whole Europe. In addition, the company also operates a regular bus line and offers commercial vehicle maintenance services. The thesis aims first and foremost at the price setting method used by this company and the current problems influencing the price setting processes the most. The next part of the thesis aims at customer segmentation and the customers' preferences when choosing a transport operator. After that, using the mystery shopping method, the company's competitive position has been determined. The results of the thesis are improvement measures for the DaTa express a. s. company to improve its competitive and financial position on the market.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Skuba_2013.pdfPlný text práce2,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skuba v.pdfPosudek vedoucího práce665,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skuba o.pdfPosudek oponenta práce956,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skuba ob..PDFPrůběh obhajoby práce82,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7737

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.