Title: Tvorba cen ve firmě DaTa EXPRES, a. s.
Other Titles: Setting prices in the DaTa EXPRES, a. s. company
Authors: Škuba, Daniel
Advisor: Králová, Lenka
Referee: Tlučhoř, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7737
Keywords: tvorba cen;segmentace zákazníků;linková osobní doprava;cenové strategie
Keywords in different language: price setting;customer segmentation;public transport;price strategies
Abstract: Tato bakalářské práce na téma Tvorba cen v DaTa expres a. s. vysvětluje především způsoby, jakými lze tvořit ceny. Hlavním oborem činnosti společnost DaTa expres a. s. je provozování nepravidelné osobní dopravy v rámci České republiky i celé Evropy, jako doplňkovou činnost společnost poskytuje pravidelnou autobusovou linku a servis užitkových vozidel. Práce se zaměřuje především na tvorbu ceny přirážkovou metodou, která se ve společnosti využívá, a problémy, které v současné době nejvíce ovlivňují tvorbu cen. Další část je zaměřena na segmentaci zákazníků a jejich preference při výběru dopravců. Následně bylo zjištěno postavení společnosti mezi konkurencí formou mystery shoppingu. Výstupem práce jsou zlepšující opatření pro společnost DaTa expres, které ji mohou zlepšit konkurenční a finanční postavení na trhu.
Abstract in different language: The present bachelor thesis entitled Setting prices in the DaTa express a. s. company primarily explains ways of setting prices. The core business of the DaTa express a. s. company is operating irregular passenger transport in the Czech Republic as well as in the whole Europe. In addition, the company also operates a regular bus line and offers commercial vehicle maintenance services. The thesis aims first and foremost at the price setting method used by this company and the current problems influencing the price setting processes the most. The next part of the thesis aims at customer segmentation and the customers' preferences when choosing a transport operator. After that, using the mystery shopping method, the company's competitive position has been determined. The results of the thesis are improvement measures for the DaTa express a. s. company to improve its competitive and financial position on the market.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skuba_2013.pdfPlný text práce2,02 MBAdobe PDFView/Open
Skuba v.pdfPosudek vedoucího práce665,24 kBAdobe PDFView/Open
Skuba o.pdfPosudek oponenta práce956,95 kBAdobe PDFView/Open
Skuba ob..PDFPrůběh obhajoby práce82,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7737

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.