Název: Studie dalšího využití zámku Trhanov z pohledu cestovního ruchu
Další názvy: Study for further use of the Trhanov castle from the tourism point of view
Autoři: Soběhartová, Zdeňka
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř, Jan
Oponent: Česal, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7746
Klíčová slova: zlepšení;marketingový mix;marketingový výzkum;Trhanov;zámek
Klíčová slova v dalším jazyce: improvement;marketing mix;marketing research;Trhanov;castle
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá studií dalšího využití zámku Trhanov z pohledu cestovního ruchu. Práce se skládá z teoretické a z praktické části. Teoretická část se zabývá pojmy z marketingového mixu a marketingovým výzkumem. V praktické části je charakterizována obec Trhanov, její historie, památky a občanská vybavenost. Dále je zde popsán současný stav zámku a jeho marketingový mix. V další části byla pomocí technik marketingového výzkumu zkoumána spokojenost návštěvníků. Na základě tohoto výzkumu byly navrhnuty možnosti využití zámku a zlepšující opatření.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis deals with the study for further use of the Trhanov castle from the tourism point of view. The work consists of theoretical and practical part. The theoretical part deals with concepts of the marketing mix and marketing research. The practical part is describe Trhanov community, its history, monuments and amenities. It is also descibed the current status of the castle and its marketing mix. The next part was studied visitor satisfaction with the help of techniques of marketing research. Based on this research were suggested the options of using the castle and improvement measures.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Sobehartova.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sobehartova Z. v.pdfPosudek vedoucího práce729,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sobehartova Z. o.pdfPosudek oponenta práce528,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sobehartova ob..PDFPrůběh obhajoby práce81,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7746

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.