Title: Specifické typy cestovního ruchu
Other Titles: Specific Types of Tourism
Authors: Kalábová, Veronika
Advisor: Česal, Pavel
Referee: Tlučhoř, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7755
Keywords: cestovní ruch;specifické typy cestovního ruchu;geocaching
Keywords in different language: tourism;specific types of tourism;geocaching
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o specifických druzích cestovního ruchu a konkrétně pak popisuje Geocaching. Autorka práce zvolila právě toto téma, aby představila a seznámila čtenáře s poměrně novým a zajímavým způsobem trávení volného času, který nadchl již nespočet hráčů po celém světě. Hlavním výstupem této práce je praktický souhrn základních informací o geocachingu, podrobná analýza významu tohoto typu cestovního ruchu pro oblast Chebska a následné návrhy na zlepšení služeb pro geocachery v této oblasti. Získané informace se mimo jiné opírají o výsledky provedeného dotazníkového šetření, které bylo provedeno právě mezi geocachery Karlovarského kraje.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with specific types of tourism with a primary focus on Geocaching. The author has chosen this topic in order to introduce the reader to and familiarize them with a relatively new and interesting way of spending free time which has thrilled countless players around the world. The main outcome of this thesis is a practical summary of basic information about geocaching, a detailed analysis of the importance of this type of tourism to the area of the Cheb and subsequent proposals to improve services for geocacher in this area. The information presented in the thesis is also based on the data collected by the use of questionnaires that were distributed to geocachers from the region of Karlovy Vary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kalabova.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
Kalabova v.pdfPosudek vedoucího práce604,78 kBAdobe PDFView/Open
Kalabova o.pdfPosudek oponenta práce195,79 kBAdobe PDFView/Open
Kalabova ob..PDFPrůběh obhajoby práce96,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7755

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.