Název: Specifické typy cestovního ruchu
Další názvy: Specific Types of Tourism
Autoři: Kalábová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Česal, Pavel
Oponent: Tlučhoř, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7755
Klíčová slova: cestovní ruch;specifické typy cestovního ruchu;geocaching
Klíčová slova v dalším jazyce: tourism;specific types of tourism;geocaching
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o specifických druzích cestovního ruchu a konkrétně pak popisuje Geocaching. Autorka práce zvolila právě toto téma, aby představila a seznámila čtenáře s poměrně novým a zajímavým způsobem trávení volného času, který nadchl již nespočet hráčů po celém světě. Hlavním výstupem této práce je praktický souhrn základních informací o geocachingu, podrobná analýza významu tohoto typu cestovního ruchu pro oblast Chebska a následné návrhy na zlepšení služeb pro geocachery v této oblasti. Získané informace se mimo jiné opírají o výsledky provedeného dotazníkového šetření, které bylo provedeno právě mezi geocachery Karlovarského kraje.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with specific types of tourism with a primary focus on Geocaching. The author has chosen this topic in order to introduce the reader to and familiarize them with a relatively new and interesting way of spending free time which has thrilled countless players around the world. The main outcome of this thesis is a practical summary of basic information about geocaching, a detailed analysis of the importance of this type of tourism to the area of the Cheb and subsequent proposals to improve services for geocacher in this area. The information presented in the thesis is also based on the data collected by the use of questionnaires that were distributed to geocachers from the region of Karlovy Vary.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kalabova.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalabova v.pdfPosudek vedoucího práce604,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalabova o.pdfPosudek oponenta práce195,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalabova ob..PDFPrůběh obhajoby práce96,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7755

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.