Title: Aktivity a financování vybrané neziskové organizace - DOMOV RÁČEK O.P.S.
Other Titles: Activities and financing of non-profit organization
Authors: Kounovská, Eva
Advisor: Kunešová, Hana
Referee: Eger, Ludvík
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7758
Keywords: nezisková organizace;aktivity a financování neziskové organizace;Domov Ráček o.p.s.
Keywords in different language: non-profit organization;activities and financing of non-profit organization;Home Ráček o.p.s.
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na aktivity a financování neziskových organizací. V první kapitole je vymezen neziskový sektor, dále jsou popsány základní charakteristiky neziskových organizací a způsoby jejich financování. Druhá kapitola je zaměřena na neziskovou organizaci Domov Ráček o.p.s. Zabývá se její stručnou charakteristikou a službami které nabízí. Třetí část je zaměřena na financování Domova Ráček o.p.s. V závěru jsou uvedena doporučení pro další praxi organizace.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the activities and funding of non-profit organizations. The first chapter defines the non-profit sector and further on it describes the basic characteristics of non-profit organizations and their funding methods. The second chapter focuses on a non-profit organization Domov Ráček o.p.s. It brings brief characteristics of the organization and the services offered. The third part focuses on the fund raising for Domov Ráček o.p.s. The conclusion offers further recommendations for the future utilization of the organization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kounovska_2013.pdfPlný text práce506,33 kBAdobe PDFView/Open
Kounovska v.PDFPosudek vedoucího práce218,91 kBAdobe PDFView/Open
Kounovska o.pdfPosudek oponenta práce722,52 kBAdobe PDFView/Open
Kounovska ob..PDFPrůběh obhajoby práce96,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7758

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.