Název: Aktivity a financování vybrané neziskové organizace - DOMOV RÁČEK O.P.S.
Další názvy: Activities and financing of non-profit organization
Autoři: Kounovská, Eva
Vedoucí práce/školitel: Kunešová, Hana
Oponent: Eger, Ludvík
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7758
Klíčová slova: nezisková organizace;aktivity a financování neziskové organizace;Domov Ráček o.p.s.
Klíčová slova v dalším jazyce: non-profit organization;activities and financing of non-profit organization;Home Ráček o.p.s.
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je zaměřena na aktivity a financování neziskových organizací. V první kapitole je vymezen neziskový sektor, dále jsou popsány základní charakteristiky neziskových organizací a způsoby jejich financování. Druhá kapitola je zaměřena na neziskovou organizaci Domov Ráček o.p.s. Zabývá se její stručnou charakteristikou a službami které nabízí. Třetí část je zaměřena na financování Domova Ráček o.p.s. V závěru jsou uvedena doporučení pro další praxi organizace.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the activities and funding of non-profit organizations. The first chapter defines the non-profit sector and further on it describes the basic characteristics of non-profit organizations and their funding methods. The second chapter focuses on a non-profit organization Domov Ráček o.p.s. It brings brief characteristics of the organization and the services offered. The third part focuses on the fund raising for Domov Ráček o.p.s. The conclusion offers further recommendations for the future utilization of the organization.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kounovska_2013.pdfPlný text práce506,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kounovska v.PDFPosudek vedoucího práce218,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kounovska o.pdfPosudek oponenta práce722,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kounovska ob..PDFPrůběh obhajoby práce96,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7758

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.