Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČesal, Pavel
dc.contributor.authorKozáková, Lucie
dc.contributor.refereePetrtyl, Jan
dc.date.accepted2013-01-28
dc.date.accessioned2014-02-06T12:33:54Z
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:33:54Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2012-12-07
dc.identifier54042
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7760
dc.description.abstractCílem předkládané bakalářské práce bylo zpracování projektu založení centra volnočasových aktivit či centra relaxace a tímto vytvoření návrhu pro další možné využívání areálu současného školicího střediska společnosti ASPERA v obci Plástovice. V práci bylo popsáno okolí objektu a analyzováno z hlediska volnočasové atraktivity. Dále byla odůvodněna volba umístění i zaměření volnočasového centra a současně popsána cyklistická situace v České republice i ve světě. Projekt samotný je následně popisován zejména pomocí marketingového mixu. Byly definovány cílové skupiny projektu, vypracována SWOT analýza plánovaného cyklocentra a současně sestaven časový harmonogram jeho realizace. Výstupem této práce je zpracovaný projekt vybudování cyklistického střediska s názvem Cyklocentrum Na Blatech, který je návrhem pro další možné využívání výše zmíněného objektu a současně podkladem pro jeho případnou budoucí realizaci. Výsledná práce bude předložena ke zvážení majiteli objektu.cs
dc.format56 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvolnočasové aktivitycs
dc.subjectcyklistikacs
dc.subjectbalíčky služebcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectJižní Čechycs
dc.titleProjekt založení centra agroturistiky, centra volnočasých aktivit či relaxacecs
dc.title.alternativeThe formation of agro-tourism center, center of leisure activities or relaxation centeren
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra marketingu, obchodu a služebcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe target of the presented bachelor thesis was to create and treat a leisure activities or relaxation center formation project and to create a proposal for next future usage of the current ASPERA company training center in the same time. The surroundings of this mentioned building was described in the thesis and analyzed for its leisure atractivity. The next step was to give reasons for the location and orientation of the intended center. The cycling situation in the Czech republic and in the whole world was described too. The project itself was then described particularly with the help of marketing mix. The target client groups of the project were defined, the SWOT analysis was worked out and in the same time the detailed timetable of the project realization was prepared. The output of this thesis is the developed project of the cycling center construction with the name ?Cyklocentrum Na Blatech?, which should be used as a proposal for the next possible usage of the mentioned building and in the same time it sould serve as a manual in the case of realization. The resulting thesis is going to be presented for consideration to the owner of the grounds of the current training center.en
dc.subject.translatedleisure activitiesen
dc.subject.translatedcyclingen
dc.subject.translatedpackagingen
dc.subject.translatedmarketing mixen
dc.subject.translatedSouth Bohemiaen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kozakova Lucie.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
Kozakova - V.pdfPosudek vedoucího práce890,71 kBAdobe PDFView/Open
Kozakova - O.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Kozakova_P.jpgPrůběh obhajoby práce594,26 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7760

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.