Název: Zapojení České republiky do mezinárodních ekonomických vztahů
Další názvy: Integration of the Czech Republic into international economic relations
Autoři: Mezková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Kunešová, Hana
Oponent: Králová, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7761
Klíčová slova: mezinárodní ekonomické vztahy;mezinárodní obchod;mezinárodní kapitálové vztahy;přímé zahraniční investice;teritoriální a komoditní struktura
Klíčová slova v dalším jazyce: international economic relations;international trade;international capital relations;direct foreign investments;teritorial and commodity structure
Abstrakt: Stanovenými cíli této bakalářské práce bylo provést zhodnocení, jak se dané formy mezinárodních ekonomických vztahů ČR realizovaly v jednotlivých časových obdobích od roku 1993 do současnosti. Mezi základní stanovené mezníky patří vznik samostatné České republiky roku 1993, poté vstup ČR do Evropské unie roku 2004. Následovalo období světové ekonomické krize, která ČR postihla roku 2008. Mezinárodní ekonomické vztahy ČR jsou v této bakalářské práci posuzovány v rámci teritoriální, komoditní struktury.
Abstrakt v dalším jazyce: Stated objective of this thesis was to evaluate realization of international economic relations in Czech Republic in individual time period from 1993 to the present day. One of the basic milestones in this time period is the independence of Czech Republic, established in 1993 and then the accession to the European Union in 2004. These events were followed by global economic crisis, which hit Czech Republic in 2008. International economic relations of Czech Republic are assessed in the context of teritorial and commodity structure.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Mezkova_Michaela_BP.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mezkova v.PDFPosudek vedoucího práce256,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mezkova o.pdfPosudek oponenta práce689,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mezkova ob..PDFPrůběh obhajoby práce91,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7761

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.