Název: Ochrana spotřebitele v České republice
Další názvy: Consumer protection in the Czech Republic
Autoři: Týzl, Josef
Vedoucí práce/školitel: Kunešová, Hana
Oponent: Králová, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7765
Klíčová slova: ochrana spotřebitele v České republice;Evropská unie
Klíčová slova v dalším jazyce: consumer protection in Czech republic;European union
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na definování cílů ochrany spotřebitele v ČR. V úvodní části řeší, jak má definované tyto cíle Evropská unie. Dále popisuje nástroje politiky EU a stav spotřebitele na celoevropském trhu. V druhé části jsou popsány úpravy, které byly časem uskutečněny v oblasti práv spotřebitelů. Konkrétně popisuje instituce, které řeší ochranu práv spotřebitelů. Také je zde znázorněn možný postup reklamace zboží. V poslední části jsou detailně popsány praktické ukázky porušení práv spotřebitele a jejich náprava. V závěru jsou výsledky zhodnoceny.
Abstrakt v dalším jazyce: The present work is focused on defining the objectives of consumer protection in the Czech Republic. The first part addresses how has defined these objectives the European Union. It also describes the policy resources of the EU and of the consumer in the European market. The second section describes the modifications that have been made over time in the area of consumer rights. Specifically describes the institutions dealing with the protection of consumer rights. In the next part is shown a possible complaint procedure goods. In the last section are detailed practical examples of violation of consumer rights and redress. In conclusion, are the results interpreted.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Tyzl_K10B0462P.pdfPlný text práce646,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tyzl v.PDFPosudek vedoucího práce296,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tyzl o.pdfPosudek oponenta práce670,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tyzl ob..PDFPrůběh obhajoby práce125,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7765

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.