Název: Etika a korektnost v podnikání
Další názvy: Ethics and correctness in business
Autoři: Táborský, David
Vedoucí práce/školitel: Cimler, Petr
Oponent: Čechurová, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7766
Klíčová slova: etika;morálka;podnikatelská etika;platební morálka
Klíčová slova v dalším jazyce: ethics;morality;business ethics;credit history
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na etiku a korektnost v podnikání. Hlavním cílem práce bylo zmapování úrovně podnikatelské etiky severočeských firem prostřednictvím jejich platební morálky. Dalším cílem práce byl průzkum vnímání podnikatelské etiky studenty Fakulty ekonomické na Západočeské univerzitě. V úvodní teoretické části jsou vysvětleny pojmy, jež souvisí s danou problematikou. Praktická část obsahuje výsledky dvou dotazníkových šetření.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented work is focused on ethics and morality in business. The chief goal of this paper was to map the level of business ethics in Northern Bohemian companies in view of their credit history. Another goal of this work has been to survey the perceptions of business ethics by economics students at University of West Bohemia. Terms related to this problematic are explained in the introductory theoretical part. Practical part contains results of two surveys.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Taborsky David.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Taborsky -V.pdfPosudek vedoucího práce876,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Taborsky - O.pdfPosudek oponenta práce870,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Taborsky_P.jpgPrůběh obhajoby práce382,48 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7766

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.