Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTlučhoř, Jan
dc.contributor.authorVondrášková, Marika
dc.contributor.refereeŠedivá, Blanka
dc.date.accepted2013-06-05
dc.date.accessioned2014-02-06T12:34:28Z-
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:34:28Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-26
dc.identifier52315
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7787
dc.description.abstractPředložená práce je zaměřena na analýzu kritérií, která lze využít při hodnocení webových stránek cestovních kanceláří. Teoretická část pojednává o Internetu a webové prezentaci a o hlavních okruzích a metodách analýzy webových stránek. V praktické části je uveden soubor kritérií, který je následně podroben různým analýzám. K tomuto účelu proběhla dvě kola dotazníkového šetření. První kolo je zaměřeno na zjištění důležitosti kritérií. Nad daty získanými v tomto kole je aplikována Q metodologie. Výstupem je upravený soubor kritérií. Druhé kolo je založeno na párovém srovnávání upravených kritérií. Nad daty získanými v tomto kole je aplikována Saatyho metoda. Výstupem je stanovení vah upravených kritérií. Takto vznikla upravená metodika, která je následně podrobena pilotnímu testování při hodnocení webových stránek tří cestovních kanceláří. Výsledek hodnocení je porovnán s výsledkem dle staré metodiky.cs
dc.format106 s., 10 s. přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectanalýza webových stránekcs
dc.subjectcestovní kancelářcs
dc.subjectinternetový marketingcs
dc.subjectSaatyho metodacs
dc.subjectQ metodologiecs
dc.titleAnalýza kritérií hodnocení webových stránekcs
dc.title.alternativeAnalysis of the website evaluation criteriaen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra ekonomie a kvantitativních metodcs
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis is aimed on the analysis of criteria that can be used when evaluating websites of tour operators. The theoretical part deals with the Internet and web presentation and the main areas and methods of website analysis. In the practical part, there is a set of criteria, which is then subjected to various analyzes. For this purpose, data were collected in two rounds of the survey. The first round is focused on the importance of the criteria. Q methodology is applied on data obtained in this round. The output is a modified set of criteria. The second round is based on pair wise comparisons of the modified criteria. Saaty´s method is applied on data obtained in this round. The output is a setting of weights of the modified criteria. Thus the modified methodology was created. Subsequently, a pilot testing of the new methodology was performed - the elements of websites of three tour operators were evaluated. The evaluation result is compared with the result according to the old methodology.en
dc.subject.translatedweb site analysisen
dc.subject.translatedtour operatoren
dc.subject.translatedinternet marketingen
dc.subject.translatedSaaty´s methoden
dc.subject.translatedQ methodologyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Vondraskova - Analyza kriterii hodnoceni webovych stranek.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
Vondraskova - posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce740,92 kBAdobe PDFView/Open
Vondraskova - posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce775,98 kBAdobe PDFView/Open
Vondraskova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce195,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7787

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.