Název: Ulrich Beck a jeho reflexe fenoménu moci
Další názvy: Ulrich Beck and His Reflections on the Phenomenon of Power
Autoři: Doležel, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Váně, Jan
Oponent: Balon, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7789
Klíčová slova: moc;druhá moderna;reflexivní modernizace;riziková společnost;globalizace;kosmpolitismus;metodologický nacionalismus;kosmopolitní realismus
Klíčová slova v dalším jazyce: power;second modernity;reflexive modernization;risk society;globalization;cosmopolitism;methodological nationalism;cosmopolitan realism
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je zmapovat koncept moci jakožto organickou součást myšlenkové stavby teorie Ulricha Becka, a představit jej tak v integrální vazbě na klíčové pojmy rizikové společnosti, reflexivní modernizace, individualizace, kosmopolitismu a především globalizace. Globalizace jakožto procesuální dimenze druhé moderny přináší transformaci kromě jiných sfér i v oblasti povahy a distribuce moci. Záměrem práce je proto odpovědět na otázky: Co tvoří v globalizovaném světě podstatu moci a kdo ji drží? Jak je v globální éře redefinována politika a jaké horizonty se v mocenské hře otvírají pro jednotlivé aktéry? Záměrem je tedy sledovat Beckovu reflexi fenoménu moci jak v jejích jednotlivých akcentech, tak v její totalitě. Metodou, která bude zvolena pro zpracování tématu, je hermeneutický přístup usilující o porozumění z perspektivy horizontu celkového smyslu.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis aims to analyze the concept of power as an integral part of Ulrich Beck´s thought while paying special attention to its relatedness to Beck´s key terms such as the risk society, reflexive modernization, individualization, cosmopolitism and mainly globalization. Globalization brings about a fundamental transformation with respect to the nature and distribution of power. Thus the thesis seeks to answer the following questions: In a globally interconnected world - what exactly does power consist in and who holds it? In a global era - how is the politics redefined and what roles are there available in a new globalized power game? Beck´s reflections on the phenomenon of power are dealt with both individually and in their overarching totality. The method applied is that of hermeneutics seeking to attain understanding from the perspective of the overall meaning.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-T.Dolezel-Ulrich Beck a jeho reflexe fenomenu moci.pdfPlný text práce235,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bak12 - Tomas Dolezel (vedouci prace).docPosudek vedoucího práce43,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Dolezelposudek_oponenta-1.docPosudek oponenta práce41 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Dolezel.JPGPrůběh obhajoby práce228,41 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7789

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.