Title: Ulrich Beck a jeho reflexe fenoménu moci
Other Titles: Ulrich Beck and His Reflections on the Phenomenon of Power
Authors: Doležel, Tomáš
Advisor: Váně, Jan
Referee: Balon, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7789
Keywords: moc;druhá moderna;reflexivní modernizace;riziková společnost;globalizace;kosmpolitismus;metodologický nacionalismus;kosmopolitní realismus
Keywords in different language: power;second modernity;reflexive modernization;risk society;globalization;cosmopolitism;methodological nationalism;cosmopolitan realism
Abstract: Cílem bakalářské práce je zmapovat koncept moci jakožto organickou součást myšlenkové stavby teorie Ulricha Becka, a představit jej tak v integrální vazbě na klíčové pojmy rizikové společnosti, reflexivní modernizace, individualizace, kosmopolitismu a především globalizace. Globalizace jakožto procesuální dimenze druhé moderny přináší transformaci kromě jiných sfér i v oblasti povahy a distribuce moci. Záměrem práce je proto odpovědět na otázky: Co tvoří v globalizovaném světě podstatu moci a kdo ji drží? Jak je v globální éře redefinována politika a jaké horizonty se v mocenské hře otvírají pro jednotlivé aktéry? Záměrem je tedy sledovat Beckovu reflexi fenoménu moci jak v jejích jednotlivých akcentech, tak v její totalitě. Metodou, která bude zvolena pro zpracování tématu, je hermeneutický přístup usilující o porozumění z perspektivy horizontu celkového smyslu.
Abstract in different language: The thesis aims to analyze the concept of power as an integral part of Ulrich Beck´s thought while paying special attention to its relatedness to Beck´s key terms such as the risk society, reflexive modernization, individualization, cosmopolitism and mainly globalization. Globalization brings about a fundamental transformation with respect to the nature and distribution of power. Thus the thesis seeks to answer the following questions: In a globally interconnected world - what exactly does power consist in and who holds it? In a global era - how is the politics redefined and what roles are there available in a new globalized power game? Beck´s reflections on the phenomenon of power are dealt with both individually and in their overarching totality. The method applied is that of hermeneutics seeking to attain understanding from the perspective of the overall meaning.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-T.Dolezel-Ulrich Beck a jeho reflexe fenomenu moci.pdfPlný text práce235,59 kBAdobe PDFView/Open
bak12 - Tomas Dolezel (vedouci prace).docPosudek vedoucího práce43,5 kBMicrosoft WordView/Open
Dolezelposudek_oponenta-1.docPosudek oponenta práce41 kBMicrosoft WordView/Open
Dolezel.JPGPrůběh obhajoby práce228,41 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7789

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.