Název: Spotřeba jako statusový symbol
Další názvy: Consumption as a Status Symbol
Autoři: Schovánková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Pařízková, Alena
Oponent: Mata, Lucie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7797
Klíčová slova: spotřeba;status;statusový symbol;oblečení;obuv;kabelky;móda;značka;mladí lidé;generace Y
Klíčová slova v dalším jazyce: consumption;status;status symbol;clothing;footwear;handbags;fashion;brand;young people;generation Y
Abstrakt: Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na to, jak mladí lidé rozumějí vlivům působících na jejich spotřebu oblečení, obuvi či kabelek. Dalším cílem bylo zjistit, zda hodnotí ostatní na základě statusových symbolů. Tato práce byla založena na kvalitativním výzkumu. Data pro tento výzkum byla sbírána pomocí polostrukturovaných rozhovorů s deseti participanty, kteří byli tvořeni stejným počtem žen a mužů. Tito participanti jsou ve věku 22-32 let a jsou členy tzv. "generace Y".
Abstrakt v dalším jazyce: In my thesis I would like to explain how young people understand the influences acting on their consumption of clothing, footwear or handbags. Another aim was to ascertain whether they judge others on the basis of status symbols. This thesis was based on qualitative research. Data for this research was gathered with the aid of semi-structured interviews with ten participants with the same number of men and women. These participants are aged 22-32 and are members of the so-called "generation Y".
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Schovankova_BP_2013.pdfPlný text práce239,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schovankova_VED.pdfPosudek vedoucího práce102,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schovankova_posudek_OP.pdfPosudek oponenta práce49,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schovankova.JPGPrůběh obhajoby práce232,54 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7797

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.