Title: Spotřeba jako statusový symbol
Other Titles: Consumption as a Status Symbol
Authors: Schovánková, Veronika
Advisor: Pařízková, Alena
Referee: Mata, Lucie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7797
Keywords: spotřeba;status;statusový symbol;oblečení;obuv;kabelky;móda;značka;mladí lidé;generace Y
Keywords in different language: consumption;status;status symbol;clothing;footwear;handbags;fashion;brand;young people;generation Y
Abstract: Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na to, jak mladí lidé rozumějí vlivům působících na jejich spotřebu oblečení, obuvi či kabelek. Dalším cílem bylo zjistit, zda hodnotí ostatní na základě statusových symbolů. Tato práce byla založena na kvalitativním výzkumu. Data pro tento výzkum byla sbírána pomocí polostrukturovaných rozhovorů s deseti participanty, kteří byli tvořeni stejným počtem žen a mužů. Tito participanti jsou ve věku 22-32 let a jsou členy tzv. "generace Y".
Abstract in different language: In my thesis I would like to explain how young people understand the influences acting on their consumption of clothing, footwear or handbags. Another aim was to ascertain whether they judge others on the basis of status symbols. This thesis was based on qualitative research. Data for this research was gathered with the aid of semi-structured interviews with ten participants with the same number of men and women. These participants are aged 22-32 and are members of the so-called "generation Y".
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Schovankova_BP_2013.pdfPlný text práce239,62 kBAdobe PDFView/Open
Schovankova_VED.pdfPosudek vedoucího práce102,99 kBAdobe PDFView/Open
Schovankova_posudek_OP.pdfPosudek oponenta práce49,02 kBAdobe PDFView/Open
Schovankova.JPGPrůběh obhajoby práce232,54 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7797

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.