Title: Analýza konceptu deprivatizace v teorii José Casanovy
Other Titles: Analysis of the concept deprivatisation in the theory of José Casanova
Authors: Huspeková, Markéta
Advisor: Váně, Jan
Referee: Lužný, Dušan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7804
Keywords: sociologie náboženství;deprivatizace;sekularizace;obsahová analýza
Keywords in different language: sociology of religion;deprivatization;secularization;content analysis
Abstract: Cílem bakalářské práce je analyzovat koncept deprivatizace, tedy návrat náboženství do veřejné sféry, v pojetí jejího představitele José Casanovy. Výchozím textem práce se stal text Public Religion in the Modern World, ve kterém José Casanova analyzuje změny náboženského života, ke kterým došlo v průběhu osmdesátých let dvacátého století. Dále je záměrem práce vysvětlit, co je to takzvaná sekularizační teze a jak je pojímána u jejího významného představitele Petera Bergera, což slouží jako syžet pro demonstrování Casanovových námitek vůči sekularizačnímu konceptu a pro představení jeho konceptu deprivatizace. V neposlední řadě se práce věnuje myšlenkám klíčového oponenta Casanovy, jímž je Steve Bruce, a snaží se odhalit odlišná stanoviska těchto dvou autorů k náboženské situaci v moderních společnostech. Metodologií práce se tudíž stala obsahová analýza s cílem zachytit smysl a význam náboženství v dnešním světě u dvou významných autorů současnosti, José Casanovy a Steve Bruce.
Abstract in different language: The main goal of the bachelor thesis is to analyze the concept of deprivatization - that is the return of religion into the public sphere, in approach of José Casanova. In the initial text called "The Public Religions in the Modern World" José Casanova analyses the changes of religious life that happened during the 1980s. At first it was necessary to clarify the term ?secularization paradigm? from the point of view of Peter Berger. Berger?s view helps to demonstrate Casanova?s objections against the paradigm and to introduce his concept of deprivatization. The bachelor thesis also deals with thoughts of Casanova?s key opponent named Steve Bruce who is considered to be the biggest supporter of the secularization thesis of nowadays. The main contribution of the bachelor thesis is the revelation of two different opinions of two authors on religious situation in modern societies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Huspekova_Marketa (bakalarska prace - finalni verze).pdfPlný text práce396,1 kBAdobe PDFView/Open
Huspekova (vedouci prace).docPosudek vedoucího práce42,5 kBMicrosoft WordView/Open
Huspekova-bc-oponent.docPosudek oponenta práce42 kBMicrosoft WordView/Open
Huspekova.JPGPrůběh obhajoby práce154,42 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7804

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.