Title: Proměna role a identity zdravotníků v České republice v souvislosti se zaváděním nadstandardních služeb ve zdravotnictví.
Other Titles: The transformation of identity and role of health professionals in the Czech Republic in relation to implementing of premium services in health care
Authors: Krafčiková, Zuzana
Advisor: Štípková, Martina
Referee: Hrešanová, Ema
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7810
Keywords: nadstandard;zdravotnictví;komercionalizace;reforma;profesní identita
Keywords in different language: above standard;health service;commercialization;reform;professional identity
Abstract: Práce se zabývá problematikou rozdělení zdravotnické péče na standardní a nadstandardní, která dává možnost vyniknout tržnímu principu. Profesionalizace a vzrůstající možnosti v léčení mnoha nemocí zapříčinily, že zdravotnické služby se dostávají na úroveň jiných služeb, kde hlavním faktorem se stává cena, kterou jsme schopni a ochotni zaplatit. Cílem práce je zaznamenat jaké názory a zkušenosti mají zdravotníci s poskytováním nadstandardních výhod a jak nabízení rozdělené péče na standardní a nadstandardní ovlivňuje jejich roli ve vztahu k pacientům a jejich profesní identitu. Při výzkumu bude použita kvalitativní metodologie, konkrétně polostrukturované rozhovory s lékaři a sestrami ve dvou různě velkých nemocnicích.
Abstract in different language: The final thesis deals with the distribution of standard and above standard health care, which helps to excel market principle. Thanks to professionalization and increasing oportunities in the health care, the health service is getting to a different standard. The main object of this standard is the price, which we are able and willing to pay. The aim of this work is to note medics´ opinions and experiences with providing above standard advantages and also how the distribution of divided health care influences their relation with patients and their professional identity. Quality metodologies, specifically semi-structured interviews with doctors and two nurses in two different hospitals will be used in this research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Krafcikova.pdfPlný text práce542,25 kBAdobe PDFView/Open
krafcikova_ved.docPosudek vedoucího práce45,5 kBMicrosoft WordView/Open
Krafcikova_bcposudek_oponentky 2013.docxPosudek oponenta práce25,98 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Krafcikova.JPGPrůběh obhajoby práce172,16 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7810

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.