Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKalvas, František
dc.contributor.authorKympergrová, Kristýna
dc.contributor.refereeLužný, Dušan
dc.date.accepted2013-06-06
dc.date.accessioned2014-02-06T12:34:48Z
dc.date.available2012-05-10cs
dc.date.available2014-02-06T12:34:48Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-30
dc.identifier50983
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7815
dc.description.abstractTato bakalářská práce zkoumá vliv nevládní organizace, konkrétně Hnutí Duha, na nastolování témat. Vybrala jsem si jeden problém, kterým byl spor o (ne)zasahování v chráněných oblastech Národního parku Šumava, který jsem sledovala v období červen až září roku 2011. Zmíněné období se vyznačovalo velkým zájmem médií, politiků i široké veřejnosti o dané téma, a proto bylo vybráno pro analýzu. Cílem práce je zjistit jakou roli hrálo Hnutí Duha při nastolování problému kácení v NP Šumava a jaké strategie používalo k definování problému. Empirická část byla provedena pomocí kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy článků z tištěných a internetových médií, které jsem získala z Anopressu. Analýza se zaměřovala hlavně na definice problému. Díky té byly odhaleny strategie definování problému, které používalo Hnutí Duha v tomto konkrétním případě.cs
dc.format51 s. (104 367 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectagenda settingcs
dc.subjectnevládní organizacecs
dc.subjectHnutí Duhacs
dc.subjectobsahová analýzacs
dc.subjectdefinice problémucs
dc.titleRole nevládních organizací v procesu nastolování agendycs
dc.title.alternativeRole of nongovernmental organizations in agenda-settingen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra sociologiecs
dc.thesis.degree-programSociologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis Bachelor´s Thesis studies the non-governmental organization, namely Hnuti Duha, influence on agenda-setting. I´ve chosen one issue, the dispute over (non)intervention into the protected areas in the Sumava National Park, I was observing from June to September 2011. The mentioned period was distinguished by a great interest of media, politicians and also general public in this topic and this is the reason why it was chosen for analysis. The goal of this Thesis is to find out what role the organization Hnuti Duha played during setting up of the issue of cutting down the trees in the Sumava National Park and what kind of strategies have been used for the problem definition. The empiric part was performed using the quantitative and qualitative content analysis of articles, coming from printed and online media, that I gained from Anopress. The analysis was focused mainly on the problem definitions. Using this analysis, the strategies of the problem definition, used by the organization Hnuti Duha, were revealed.en
dc.subject.translatedagenda settingen
dc.subject.translatednongovernmental organizationen
dc.subject.translatedHnutí Duhaen
dc.subject.translatedcontent analysisen
dc.subject.translatedproblem definitionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Kristyna Kympergrova FF ZCU.PDFPlný text práce603,69 kBAdobe PDFView/Open
Kympergrova_posudek_vedouciho_.docPosudek vedoucího práce40,5 kBMicrosoft WordView/Open
Kympergrova-bc-oponent.docPosudek oponenta práce43,5 kBMicrosoft WordView/Open
Kympergrova.JPGPrůběh obhajoby práce172,78 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7815

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.