Název: České příbuzenství a rodina na začátku 21. století
Další názvy: Parenthood and motherhood in the context of new reproductive technologies
Autoři: Šimánková, Linda
Vedoucí práce/školitel: Kobes, Tomáš
Oponent: Štípková, Martina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7820
Klíčová slova: mateřství;rodičovství;otcovství;příbuzenství;nové reprodukční technologie;asistovaná reprodukce;surogátní matka;dárcovství
Klíčová slova v dalším jazyce: motherhood;parenthood;fatherhood;kinship;new reproductive technologies;assisted reproduction;surrogate mother;donations
Abstrakt: Má bakalářská práce je zaměřena na názory české veřejnosti na mateřství a rodičovství v kontextu nových reprodukčních technologií. Práce je založena na studiu relevantní literatury a na rozhovorech. Konkrétněji se zaměřuje na odpovědi společnosti na předem stanovené výzkumné otázky, jež se vážou k hlavnímu tématu. Blíže se zabývá vymezení reprodukční role matky, která může být v kontextu nových reprodukčních technologií zpochybněna. Zde je nejdůležitější názor participantů.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis is focused on motherhood and parenthood in the context of new reproductive technologies. The goal of my thesis is find out, how society around me defines the term "real mother". This thesis is based on relevant literature and interview with respondents. This thesis includes three parts. First part of my thesis is theoretical, in which I focus on terms as motherhood, parenthood, assisted reproduction and I try to explain these terms with help of literature. Second part is methodological, in which I describe chosen methodology. Third part of my thesis is analytical, in which I present results of my research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSS) / Bachelor´s works (DSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_SIMANKOVA_LINDA.pdfPlný text práce876,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simankova-vedouci.docPosudek vedoucího práce30 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
simankova_op2.docPosudek oponenta práce48,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Simankova.JPGPrůběh obhajoby práce190,46 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7820

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.