Title: České příbuzenství a rodina na začátku 21. století
Other Titles: Parenthood and motherhood in the context of new reproductive technologies
Authors: Šimánková, Linda
Advisor: Kobes, Tomáš
Referee: Štípková, Martina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7820
Keywords: mateřství;rodičovství;otcovství;příbuzenství;nové reprodukční technologie;asistovaná reprodukce;surogátní matka;dárcovství
Keywords in different language: motherhood;parenthood;fatherhood;kinship;new reproductive technologies;assisted reproduction;surrogate mother;donations
Abstract: Má bakalářská práce je zaměřena na názory české veřejnosti na mateřství a rodičovství v kontextu nových reprodukčních technologií. Práce je založena na studiu relevantní literatury a na rozhovorech. Konkrétněji se zaměřuje na odpovědi společnosti na předem stanovené výzkumné otázky, jež se vážou k hlavnímu tématu. Blíže se zabývá vymezení reprodukční role matky, která může být v kontextu nových reprodukčních technologií zpochybněna. Zde je nejdůležitější názor participantů.
Abstract in different language: My bachelor thesis is focused on motherhood and parenthood in the context of new reproductive technologies. The goal of my thesis is find out, how society around me defines the term "real mother". This thesis is based on relevant literature and interview with respondents. This thesis includes three parts. First part of my thesis is theoretical, in which I focus on terms as motherhood, parenthood, assisted reproduction and I try to explain these terms with help of literature. Second part is methodological, in which I describe chosen methodology. Third part of my thesis is analytical, in which I present results of my research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_SIMANKOVA_LINDA.pdfPlný text práce876,98 kBAdobe PDFView/Open
Simankova-vedouci.docPosudek vedoucího práce30 kBMicrosoft WordView/Open
simankova_op2.docPosudek oponenta práce48,5 kBMicrosoft WordView/Open
Simankova.JPGPrůběh obhajoby práce190,46 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7820

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.