Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠtípková, Martina
dc.contributor.authorVodičková, Kateřina
dc.contributor.refereeMata, Lucie
dc.date.accepted2013-06-07
dc.date.accessioned2014-02-06T12:34:37Z
dc.date.available2012-05-10cs
dc.date.available2014-02-06T12:34:37Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-30
dc.identifier50990
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7821
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřenana statusovou a vzdělanostní reprodukci, z generace na generaci, a její odlišnost dle velikosti místa bydliště. Teoretická část je věnována vlivu velikosti místa bydliště na vzdělanostní reprodukci v souvislosti s charakteristikou rodiny. V praktické části je provedena analýza dat, získána z Českého sociálněvědního datového archivu. Bude zkoumán vliv velikosti místa bysliště na mezigenerační přenos vzdělání.cs
dc.format41 s. (71 992 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=50990-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvzdělánícs
dc.subjectvzdělávánícs
dc.subjectrodinacs
dc.subjectvzdělanostní reprodukcecs
dc.subjectvzdělanostní mobilitacs
dc.subjectmísto bydlištěcs
dc.titleVzdělání rodičů a jeho vliv na vzdělání dětí podle místa bydlištěcs
dc.title.alternativeParental Education and it's influence on children's education by urban residenceen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra sociologiecs
dc.thesis.degree-programSociologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor?s thesis is focused on status and educational reproduction from generation to generation and its differences according to the place of residence. Theoretical part studies the influence of the size of the city on educational reproduction in context with the characteristics of the family. The practical part analyses the data from Český sociálněvědní datový archiv. The influence of the size of the city on intergenerational transmission of education is being examined.en
dc.subject.translatededucationen
dc.subject.translatedupbringingen
dc.subject.translatedfamilyen
dc.subject.translatedreprodiction of educationen
dc.subject.translatededucation mobilityen
dc.subject.translatedurban residenceen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vodickova_Katerina.pdfPlný text práce559,71 kBAdobe PDFView/Open
vodickova_ved.docPosudek vedoucího práce48 kBMicrosoft WordView/Open
Vodickova_posudek_OP.pdfPosudek oponenta práce46 kBAdobe PDFView/Open
Vodickova.JPGPrůběh obhajoby práce211,84 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7821

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.