Název: Socializace společnosti prostřednictvím volnočasových aktivit
Další názvy: Personaly socialization trought the leisure activities
Autoři: Jánská, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Svoboda, Michal
Oponent: Holečková, Monika
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8062
Klíčová slova: socializace;volný čas;koníčky;mechanismy socializace;činitelé socializace;skauting;basketball;výtvarný kroužek;kvantitativní výzkum;dotazník
Klíčová slova v dalším jazyce: socialization;leisure time;hobbies;mechanisms of socialization;officials of socialization;scouting;basketball;art;quantitative research;questionnaire
Abstrakt: Bakalářská práce ?Socializace společnosti prostřednictvím volnočasových aktivit? je zaměřena na problematiku socializace ve volném čase. Teoretická část se skládá ze tří částí. První je charakteristika socializace. Druhá část je zaměřena na problematiku volného času. Třetí část se zabývá konkrétními vlastnostmi a dovednostmi, které mohou být v zájmových kroužcích rozvíjeny. Praktická část se zaměřuje na socializaci osobnosti člověka ve vybraných volnočasových aktivitách.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis ? Personaly socialization trought the leisure activities? is focused on the issue of socialization of leisure activities. The theoretical part consists free parts. The first is charakteristic of socialization. The sekond part is focused on leisure time. The third part follow up specific behavior and skills, which may be developed in leisure activities. The practical part of this work is focused on the socialization in selected leisure activities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Barbora Janska.pdfPlný text práce959,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janska - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce475,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janska - oponent.pdfPosudek oponenta práce477,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janska - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce105,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8062

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.