Title: Socializace společnosti prostřednictvím volnočasových aktivit
Other Titles: Personaly socialization trought the leisure activities
Authors: Jánská, Barbora
Advisor: Svoboda, Michal
Referee: Holečková, Monika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8062
Keywords: socializace;volný čas;koníčky;mechanismy socializace;činitelé socializace;skauting;basketball;výtvarný kroužek;kvantitativní výzkum;dotazník
Keywords in different language: socialization;leisure time;hobbies;mechanisms of socialization;officials of socialization;scouting;basketball;art;quantitative research;questionnaire
Abstract: Bakalářská práce ?Socializace společnosti prostřednictvím volnočasových aktivit? je zaměřena na problematiku socializace ve volném čase. Teoretická část se skládá ze tří částí. První je charakteristika socializace. Druhá část je zaměřena na problematiku volného času. Třetí část se zabývá konkrétními vlastnostmi a dovednostmi, které mohou být v zájmových kroužcích rozvíjeny. Praktická část se zaměřuje na socializaci osobnosti člověka ve vybraných volnočasových aktivitách.
Abstract in different language: The bachelor thesis ? Personaly socialization trought the leisure activities? is focused on the issue of socialization of leisure activities. The theoretical part consists free parts. The first is charakteristic of socialization. The sekond part is focused on leisure time. The third part follow up specific behavior and skills, which may be developed in leisure activities. The practical part of this work is focused on the socialization in selected leisure activities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Barbora Janska.pdfPlný text práce959,89 kBAdobe PDFView/Open
Janska - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce475,47 kBAdobe PDFView/Open
Janska - oponent.pdfPosudek oponenta práce477,17 kBAdobe PDFView/Open
Janska - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce105,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8062

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.