Název: Výživa a stravovací návyky u dětí a mládeže
Další názvy: Nutrition and Eating Habits Among Children and Youth
Autoři: Civišová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Svoboda, Michal
Oponent: Jiřincová, Božena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8066
Klíčová slova: výživa;výživová pyramida;zdravá výživa;pitný režim;živiny;vitamíny;minerály;kojenec;mladší a starší školní věk;batole
Klíčová slova v dalším jazyce: nutrition;food pyramid;healthy nutrition;hydration;nutrients;vitamins;minerals;baby;younger and older school age;toddler
Abstrakt: Práce je věnována zdravé výživě dětí. V úvodu jsou popsány jednotlivé živiny, vitamíny a minerální látky které jsou v našem životě důležité. Je zmíněno i dodržování pitného režimu. Dále se zabývá jednotlivými období dětského věku a jak by se děti v určitém období měli stravovat. V praktické části je vyhodnocen dotazník, který byl dán žákům 2. stupně ZŠ Dobřany.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is dedicated to healthy nutrition of children. The introduction describes the various nutrients, vitamins and minerals that are important in our lives. It is also observance of hydration. It also deals with the different periods of childhood and how children in a certain period should eat. The practical part is evaluated by a questionnaire that was given to children of The Elementary School in Dobřany.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - CIVISOVA.pdfPlný text práce834,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Civisova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce424,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Civisova - oponent.pdfPosudek oponenta práce384,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Civisova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce111,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8066

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.