Title: Komunikační dovednosti jako protektivní faktor sociálního zdraví
Other Titles: Communication skills as a protective factor of social health
Authors: Michálek, Jakub
Advisor: Svoboda, Michal
Jiřincová, Božena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8067
Keywords: komunikační dovednosti;komunikace;sociální komunikace;sociální zdraví;sociální interakce
Keywords in different language: communication skills;communication;social communication;social health;social interaction
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o sociálním zdraví a o lidské komunikaci a současně se nad těmito fenomény zamýšlí a popisuje možnosti komunikačních dovedností jako protektivního faktoru sociálního zdraví. Praktická část se věnuje výzkumnému šetření. Cílem tohoto výzkumného šetření je popsání vlivu komunikačních stylů v konfliktních situacích na sociální vztahy a tím i na sociální zdraví jedince.
Abstract in different language: This thesis deals with the social health and human communication, while over these phenomena intent and describes the communication skills as a protective factor of social health. The practical part focuses on the research investigation. The aim of this research is to describe the impact of communication styles in conflict situations on social relations and thus onsocial health of the individual.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Jakub Michalek.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Michalek - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce420,21 kBAdobe PDFView/Open
Michalek - oponent.pdfPosudek oponenta práce441,08 kBAdobe PDFView/Open
Michalek - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce98,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8067

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.