Název: Představa studentů vysokých škol o profesním sebeuplatnění
Další názvy: Concept of university students on professional self-assertion
Autoři: Novák, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Jiřincová, Božena
Oponent: Kubíková, Kateřina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8068
Klíčová slova: kariéra;motivace;uplatnění;plán rozvoje
Klíčová slova v dalším jazyce: career;motivation;use;development plan
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce je představa studentů vysokých škol o profesním sebeuplatnění. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je vymezeno několik základních pojmů, které se týkají tématu uplatnění. V této části práce jsou definovány záležitosti týkající se kariéry, šancí na vysokoškolské vzdělání, dále problematika spadající do rozvoje a plánování kariéry, zmíněn je také individuální plán rozvoje a motivace. Poslední oddíl teoretické části se zabývá uplatněním absolventů vysokých škol. Praktická část prezentuje výsledky terénního šetření, které byly získány prostřednictvím dotazníku, jehož cílem bylo zjistit představy a postoje studentů vysokých škol k profesnímu sebeuplatnění.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the ideas and attitudes of university students towards their professional assertion. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part contains several basic definitions of assertion. Matters of carrier, its development and planning, chances for university education, personal plan of development and motivation are all defined in the theoretical part of the thesis. Final segment of theoretical part is referring to professional assertion of university students. Practical part of the thesis presents results of the research, which was based on questionnaire. The main purpose of research was acquisition of student´s ideas and attitudes towards their future professional assertion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Ondrej Novak.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novak - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce284,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novak - oponent.pdfPosudek oponenta práce442,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novak - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce93,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8068

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.