Title: Představa studentů vysokých škol o profesním sebeuplatnění
Other Titles: Concept of university students on professional self-assertion
Authors: Novák, Ondřej
Advisor: Jiřincová, Božena
Referee: Kubíková, Kateřina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8068
Keywords: kariéra;motivace;uplatnění;plán rozvoje
Keywords in different language: career;motivation;use;development plan
Abstract: Tématem této bakalářské práce je představa studentů vysokých škol o profesním sebeuplatnění. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je vymezeno několik základních pojmů, které se týkají tématu uplatnění. V této části práce jsou definovány záležitosti týkající se kariéry, šancí na vysokoškolské vzdělání, dále problematika spadající do rozvoje a plánování kariéry, zmíněn je také individuální plán rozvoje a motivace. Poslední oddíl teoretické části se zabývá uplatněním absolventů vysokých škol. Praktická část prezentuje výsledky terénního šetření, které byly získány prostřednictvím dotazníku, jehož cílem bylo zjistit představy a postoje studentů vysokých škol k profesnímu sebeuplatnění.
Abstract in different language: This thesis deals with the ideas and attitudes of university students towards their professional assertion. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part contains several basic definitions of assertion. Matters of carrier, its development and planning, chances for university education, personal plan of development and motivation are all defined in the theoretical part of the thesis. Final segment of theoretical part is referring to professional assertion of university students. Practical part of the thesis presents results of the research, which was based on questionnaire. The main purpose of research was acquisition of student´s ideas and attitudes towards their future professional assertion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Ondrej Novak.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Novak - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce284,85 kBAdobe PDFView/Open
Novak - oponent.pdfPosudek oponenta práce442,01 kBAdobe PDFView/Open
Novak - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce93,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8068

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.