Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAišmanová, Alexandracs
dc.contributor.authorBicanová, Eliškacs
dc.contributor.refereeJiřincová, Boženacs
dc.date.accepted2013-05-22cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:37:11Z-
dc.date.available2012-05-26cs
dc.date.available2014-02-06T12:37:11Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-04-17cs
dc.identifier51091cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8080-
dc.description.abstractTato bakalářská práce popisuje složky životního stylu, fitness centrum a životní styl lidí, kteří fitness centrum navštěvují. Teoretická část je rozdělena do tří hlavních kapitol, které jsou dále rozčleněny na podkapitoly. První část se věnuje životnímu stylu jako celku. Je zde popsán wellness životní styl, kterým se většinou řídí aktivní jedinci. Také je zde přiblížena tělesná zdatnost neboli fitness, která je při dodržování zásad zdravého životního stylu nepostradatelná. Ve druhé části jsou popsány jednostlivé složky životního stylu. Ve třetí části jsou shrnuty informace o fitness centru a také zásady cvičení v posilovně a aerobní zóně. Praktická část je konkrétně zaměřena na návštěvníky fitness center a na to, zda kromě pohybové aktivity dodržují i jiné zásady zdravého životního stylu.cs
dc.format56 s. (100 867 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectživotní stylcs
dc.subjectfitness centrumcs
dc.subjectwellnesscs
dc.subjecttělesné cvičenícs
dc.subjectvýživacs
dc.subjectalkoholcs
dc.titleŽivotní styl u lidí navštěvujících fitness centrumcs
dc.title.alternativeLifestyle of people visiting a fitness centeren
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra psychologiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis describes the components of lifestyle, fitness center and lifestyle of people visiting a fitness center. The theoretical part is divided into three main chapters which are further divided into subsections. Wellness lifestyle and physical fitness are described in the first part. The second part describes components of lifestyle. The third part summarizes information about the fitness center and describes the main principles of workout in the gym or in the aerobic zone. The practical part is focused on visitors of fitness center and their lifestyle. There is described whether these visitors take drugs, drink alcohol or coffee or smoke cigarettes, how often they do fitness or if they eat healthy.en
dc.subject.translatedlifestyleen
dc.subject.translatedfitness centeren
dc.subject.translatedwellnessen
dc.subject.translatedworkouten
dc.subject.translatednutritionen
dc.subject.translatedalcoholen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Bicanova.pdfPlný text práce543,9 kBAdobe PDFView/Open
Berkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce155,31 kBAdobe PDFView/Open
Bicanova - oponent.pdfPosudek oponenta práce390,19 kBAdobe PDFView/Open
Bicanova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce102,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8080

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.