Název: Středoškolská mládež a zdravý životní styl (se zaměřením na zdravou výživu)
Další názvy: Secondary School Youth and a Healthy Lifestyle ( Focused on a Healthy Diet)
Autoři: Hofmeisterová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Jiřincová, Božena
Oponent: Svoboda, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8084
Klíčová slova: zdraví;zdravý životní styl;zdravá výživa;stravovací návyky
Klíčová slova v dalším jazyce: health;healthy lifestyle;healthy diet;eating habits
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá stravováním středoškolské mládeže. V teoretické části jsou definovány důležité pojmy, jako například zdraví, zdravý životní styl, zdravá výživa. Poté se tato problematika zaměřuje na stravování středoškolské mládeže, zabývá se faktory, které ovlivňují způsob stravování adolescentů. Šetření je koncipováno jako dotazníkové šetření u adolescentů navštěvujících střední odbornou školu a střední odborné učiliště. Dotazníky jsou zaměřené na stravovací návyky středoškolské mládeže a míru informovanosti o zdravé výživě.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the topic of secondary school students' dining and eating habits. The theoretical framework defines the terms such as health, healthy lifestyle, healthy eating. Subsequently, this part also describes secondary school students' dining and eating habits. It introduces factors which affect such habits. The practical part analyzes adolescents' eating habits, the question of awareness is judged. The research is presented as a questionnaire survey, given to vocational school students (adolescent age).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPS) / Bachelor´s works (DPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Jana Hofmeisterova.pdfPlný text práce784,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hofmeisterova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce330,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hofmeisterova - oponent.pdfPosudek oponenta práce445,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hofmeisterova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce109,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8084

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.