Title: Středoškolská mládež a zdravý životní styl (se zaměřením na zdravou výživu)
Other Titles: Secondary School Youth and a Healthy Lifestyle ( Focused on a Healthy Diet)
Authors: Hofmeisterová, Jana
Advisor: Jiřincová, Božena
Referee: Svoboda, Michal
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8084
Keywords: zdraví;zdravý životní styl;zdravá výživa;stravovací návyky
Keywords in different language: health;healthy lifestyle;healthy diet;eating habits
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá stravováním středoškolské mládeže. V teoretické části jsou definovány důležité pojmy, jako například zdraví, zdravý životní styl, zdravá výživa. Poté se tato problematika zaměřuje na stravování středoškolské mládeže, zabývá se faktory, které ovlivňují způsob stravování adolescentů. Šetření je koncipováno jako dotazníkové šetření u adolescentů navštěvujících střední odbornou školu a střední odborné učiliště. Dotazníky jsou zaměřené na stravovací návyky středoškolské mládeže a míru informovanosti o zdravé výživě.
Abstract in different language: This thesis deals with the topic of secondary school students' dining and eating habits. The theoretical framework defines the terms such as health, healthy lifestyle, healthy eating. Subsequently, this part also describes secondary school students' dining and eating habits. It introduces factors which affect such habits. The practical part analyzes adolescents' eating habits, the question of awareness is judged. The research is presented as a questionnaire survey, given to vocational school students (adolescent age).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Jana Hofmeisterova.pdfPlný text práce784,86 kBAdobe PDFView/Open
Hofmeisterova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce330,62 kBAdobe PDFView/Open
Hofmeisterova - oponent.pdfPosudek oponenta práce445,24 kBAdobe PDFView/Open
Hofmeisterova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce109,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8084

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.