Název: Reflexe efektivity arteterapie u pacientů závislých na alkoholu v PL v Dobřanech
Další názvy: Reflection of the effectiveness art therapy of patients dependent on alcohol in PL Dobřany
Autoři: Berková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Blažek, Vladimír
Oponent: Lovasová, Vladimíra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8085
Klíčová slova: arteterapie;terapie;terapeut;závislost;alkohol;alkoholismus;pacient;klient;následky
Klíčová slova v dalším jazyce: art therapy;therapy;therapist;addiction;alcohol;alcoholism;patient;client;consequences
Abstrakt: Práce pojednává o závislosti na alkoholu a léčbě pomocí arteterapie a tématech souvisejících se závislostí včetně jejích následků. Výzkumná část zkoumá efektivitu arteterapie u závislých pacientů na alkoholu v PL v Dobřanech.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with alcohol addiction and treatment through art therapy and addiction-related topics, including its consequences. The research examines the effectiveness of art therapy of patients dependent on alcohol in the PL in Dobřany.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPS) / Bachelor´s works (DPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Berkova.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Berkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce155,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Berkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce298,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Berkova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce96,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8085

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.