Název: Rodičovství jako smysl života
Další názvy: Parenthood as a sence of life
Autoři: Havlíková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Lovasová, Vladimíra
Oponent: Szachtová, Alena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8087
Klíčová slova: rodičovství;rodičovská identita;rodičovské postoje;výchovný proces;smysl života;evakuační vaukuum
Klíčová slova v dalším jazyce: parenthood;parental identity;parental attitudes;educational process;meaning of life;existential vacuum
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je ,,Rodičovství jako smysl života." Práce se konkrétně zabývá otázkou rodičovství a existencialismu. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol - rodičovství, smysl života a názory 21. století na rodičovství. Praktická část je zaměřena na kvantitativní výzkum s kvalitativní interpretací. Cílem práce je zjistit, zda rodičovství naplňuje život jedince.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my thesis is ,,Parenthood as the meaning of life." This work specifically addresses the issue of parenting and existentialism. The theoretical part is divided into three chapters - parenthood, opinions of 21st century on parenthood. The practical part is focused on quantitative research with qualitative interpretation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Havlikova.pdfPlný text práce838,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havlikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce286,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havlikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce288,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havlikova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce99,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8087

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.