Title: Rodičovství jako smysl života
Other Titles: Parenthood as a sence of life
Authors: Havlíková, Martina
Advisor: Lovasová, Vladimíra
Referee: Szachtová, Alena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8087
Keywords: rodičovství;rodičovská identita;rodičovské postoje;výchovný proces;smysl života;evakuační vaukuum
Keywords in different language: parenthood;parental identity;parental attitudes;educational process;meaning of life;existential vacuum
Abstract: Tématem bakalářské práce je ,,Rodičovství jako smysl života." Práce se konkrétně zabývá otázkou rodičovství a existencialismu. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol - rodičovství, smysl života a názory 21. století na rodičovství. Praktická část je zaměřena na kvantitativní výzkum s kvalitativní interpretací. Cílem práce je zjistit, zda rodičovství naplňuje život jedince.
Abstract in different language: The topic of my thesis is ,,Parenthood as the meaning of life." This work specifically addresses the issue of parenting and existentialism. The theoretical part is divided into three chapters - parenthood, opinions of 21st century on parenthood. The practical part is focused on quantitative research with qualitative interpretation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Havlikova.pdfPlný text práce838,24 kBAdobe PDFView/Open
Havlikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce286,97 kBAdobe PDFView/Open
Havlikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce288,13 kBAdobe PDFView/Open
Havlikova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce99,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8087

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.