Title: Analýza stresových faktorů u studentů gymnázia
Other Titles: Analysis of stress factors in students at comprehensive school
Authors: Mičolová, Lucie
Advisor: Aišmanová, Alexandra
Referee: Novotná, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8091
Keywords: stres;symptomy;stresory;studenti;zvládání stresu
Keywords in different language: stress;symptoms;stressors;students;managing stress
Abstract: Bakalářská práce: Analýza stresových faktorů u studentů gymnázia. Tato práce se zabývá problematikou stresu. Teoretická část se skládá ze tří hlavních oblastí. První část je zaměřena na definice základního názvosloví týkající se stresu, druhy a příznaky stresu. Druhá se zabývá stresory a zvládáním stresu. Třetí část je o období adolescence, které se vyznačuje řadou významných změn. Rovněž zkoumá stresory specifické pro adolescenci. Praktická část je věnována analýze jednotlivých faktorů, které studentům způsobují stres a také porovnání těchto faktorů mezi oběma ročníky. Průzkum byl proveden na studentech prvního a čtvrtého ročníku gymnázia v Plzni.
Abstract in different language: The bachelor thesis: Analysis of stress factors in students at comprehensive school. This work deals with the stress problem. The theoretical part consists three main parts. The first part is cofused on the definition of basic terminology relate stress, his kind and symptoms. The second part is confused on stressors and managing the stress.The third part is about period of growing up, which is noted for lots of significant changes. This work research stressors, typical for adolescence too. The practical part of this work is paying to analysis which cause students stress and compares stress facotrs between both classes. The survey was conducted on students of first and fourth class of comprehensive school in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Micolova.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
Micolova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce346,91 kBAdobe PDFView/Open
Micolova - oponent.pdfPosudek oponenta práce225,68 kBAdobe PDFView/Open
Micolova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce89,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8091

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.