Název: Analýza stresových faktorů u studentů gymnázia
Další názvy: Analysis of stress factors in students at comprehensive school
Autoři: Mičolová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Aišmanová, Alexandra
Oponent: Novotná, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8091
Klíčová slova: stres;symptomy;stresory;studenti;zvládání stresu
Klíčová slova v dalším jazyce: stress;symptoms;stressors;students;managing stress
Abstrakt: Bakalářská práce: Analýza stresových faktorů u studentů gymnázia. Tato práce se zabývá problematikou stresu. Teoretická část se skládá ze tří hlavních oblastí. První část je zaměřena na definice základního názvosloví týkající se stresu, druhy a příznaky stresu. Druhá se zabývá stresory a zvládáním stresu. Třetí část je o období adolescence, které se vyznačuje řadou významných změn. Rovněž zkoumá stresory specifické pro adolescenci. Praktická část je věnována analýze jednotlivých faktorů, které studentům způsobují stres a také porovnání těchto faktorů mezi oběma ročníky. Průzkum byl proveden na studentech prvního a čtvrtého ročníku gymnázia v Plzni.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis: Analysis of stress factors in students at comprehensive school. This work deals with the stress problem. The theoretical part consists three main parts. The first part is cofused on the definition of basic terminology relate stress, his kind and symptoms. The second part is confused on stressors and managing the stress.The third part is about period of growing up, which is noted for lots of significant changes. This work research stressors, typical for adolescence too. The practical part of this work is paying to analysis which cause students stress and compares stress facotrs between both classes. The survey was conducted on students of first and fourth class of comprehensive school in Pilsen.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPS) / Bachelor´s works (DPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Micolova.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Micolova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce346,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Micolova - oponent.pdfPosudek oponenta práce225,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Micolova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce89,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8091

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.