Název: Psychické zdraví rodičů
Další názvy: Mental health of parents
Autoři: Fikarová, Dominika
Vedoucí práce/školitel: Lovasová, Vladimíra
Oponent: Kubíková, Kateřina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8100
Klíčová slova: zdraví;duševní zdraví;duševní porucha;rodina;analýza statistik
Klíčová slova v dalším jazyce: health;mental health;mental disorder;family;analysis of statistics
Abstrakt: Hlavním tématem bakalářské práce je psychické zdraví, zejména pak jeho důležitost v rodinném prostředí. V teoretické části jsou rozepsána vybraná duševní onemocnění, jejich příčiny vzniku a příznaky. Dále práce pojednává o dopadech duševních poruch na rodinu a o selhávání rodičů v důsledku určitých psychických onemocnění. Praktická část je zaměřena na analýzu statistik ÚZIS ČR, které zobrazují počet duševně nemocných v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce 2011. Statistiky jsou rozděleny podle věku, pohlaví a rodinného stavu pacientů, podle jejich diagnóz a podle krajů České republiky, ve kterých žijí. Z výsledků analýz je následně vytvořen pravděpodobný profil psychického onemocnění rodičů.
Abstrakt v dalším jazyce: The main theme of the bachelor thesis is mental health, particularly its importance in the family environment. In the theoretical part are listed chosen mental illnesses, their causes and symptoms. The thesis further deals with the result of mental illness on the family and the failure of parents in the resulting definite mental illnesses. The practical part is directed at analysing statistics UZIS CR, which shows the number of ill patients in psychiatric hospitals in 2011. The statistics are divided according to age, sex and family status of the patient, according to their diagnosis and according to the region of the Czech Republic in which they live. The results of the analysis are subsequently created by the probability of the mental illness profile of the patient's parents.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Fikarova.pdfPlný text práce769,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fikarova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce306,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fikarova - oponent.pdfPosudek oponenta práce292,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fikarova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce102,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8100

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.