Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLovasová, Vladimíracs
dc.contributor.authorKozakevičová, Sylviecs
dc.contributor.refereeKosíková, Věracs
dc.date.accepted2013-05-22cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:37:01Z-
dc.date.available2012-06-12cs
dc.date.available2014-02-06T12:37:01Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-04-26cs
dc.identifier55357cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8108-
dc.description.abstractHlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit faktory, které ovlivňují partnerský vztah. V teoretické části se zabývám zdravím obecně, dále zdravím sociálním, partnerskými vztahy a to od zamilovanosti, přes krize, které někdy vedou až k samotnému rozpadu vztahu a následně samotnou nevěrou. V části praktické se dotazuji šesti lidí na jejich partnerský vztah, co ho ovlivnilo, co zároveň ovlivnilo je samotné a co způsobila nevěra. Díky jejich otevřenosti se dozvídáme jeden faktor, který vychází pro tento výzkum, jako stěžejní. Tímto faktorem je sebehodnocení. Sebehodnocení se velkou měrou podílí na utváření partnerských vztahů a jejich fun-gování. Zároveň je tedy sebehodnocení důležité pro fungování všech našich vztahů a je tedy důležitým faktorem i pro naše sociální zdraví.cs
dc.format59 s. (99098)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectzdravícs
dc.subjectsociální zdravícs
dc.subjectmanželstvícs
dc.subjectpartnerstvícs
dc.subjectnevěracs
dc.subjectkvalitativní metodacs
dc.titleNevěra jako faktor ovlivňující sociální zdravícs
dc.title.alternativeInfidelity as a factor influencing the social healthen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra psychologiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe main aim of this bachelor theses is to find out factors which influence part-nerships. In the theoretic part I am looking at health generally, social health and part-nerships from the falling in love point, over a crises, which can sometimes lead to part-nership breakup and unfaithfulness. In the practical part I interview 6 people about their partnership. Asking what have affect it, what have affect themselfs and what was the rea-son that led to unfaithfulness. Thanks to their candidness we learn about a factor that is essentional for this research. It is the self-image. Self-image plays very important role in the constitution of partnership and it's functioning. At the same time the self-image is crucial for functioning in all of our relation-ships which leads us to a fact that it is also fundamental factor for our social health.en
dc.subject.translatedhelathen
dc.subject.translatedsocial healthen
dc.subject.translatedmarriageen
dc.subject.translatedpartnershipen
dc.subject.translatedinfidelityen
dc.subject.translatedqualitative methoden
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Kozakevicova.pdfPlný text práce554,56 kBAdobe PDFView/Open
Kozakevicova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce288,59 kBAdobe PDFView/Open
Kozakevicova - oponent.pdfPosudek oponenta práce317,21 kBAdobe PDFView/Open
Kozakevicova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce89,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8108

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.