Název: Ödön Horváth - "dítě své doby"
Další názvy: Ödön Horváth - "child of his time"
Autoři: Horová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Kováříková, Alena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8114
Klíčová slova: Ödön von Horváth;kulturní kontext doby;Dítě své doby;voják;válka
Klíčová slova v dalším jazyce: Ödön von Horváth;cultural context;The child of our time;soldier;war
Abstrakt: Tato dipl.práce se zabývá rakouským spisovatelem Ödönem von Horváthem a jeho posledním dílem Ein Kind unserer Zeit. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická se věnuje životu a dílu Ö. Hovátha a kulturnímu kontextu vzniku jeho díla. V praktické části je potom jeho dílo Ein Kind unserer Zeit analyzováno. Cílem této práce je zjištění podílu dokumentárních prvků v analyzovaném díle.
Abstrakt v dalším jazyce: This master work deals with the Austrian author with the hungarian nationality Ödön von Horváth and his last work The child of our time. The work consists of two chapters. This first theoretical chapter is devoted to the life and work of the author and describes the cultural context of his work-time. Therefore there will be this novel further presented and analyzed. The main purpose of this work is to highlight the significant documentary part in this novel, which can be considered at the testimony of the authors life and the cultural context of this work-time.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Horova_DP.pdfPlný text práce265,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
horova_vp.pdfPosudek vedoucího práce335,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
horova_op.pdfPosudek oponenta práce426,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
horova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce119,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8114

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.