Název: Možnosti zesílení významu jazykového výrazu
Další názvy: Possibilities of enhancement of language expression
Autoři: Kupková, Eva
Vedoucí práce/školitel: Menclová, Hana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8116
Klíčová slova: slovotvorba;kompozice;podstatná jména;stupňování;zesílení;augmentativa;řeč mladistvých
Klíčová slova v dalším jazyce: word-formation;composition;nouns;comparison;intensification;augmentatives;the language of youngsters
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá různými možnostmi zesílení jazykového výrazu v systému současné němčiny. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou a sestává celkem z osmi kapitol. V teoretické části jsou podrobně popsány jednotlivé možnosti zesílení jazykového výrazu. Praktická část se zaměřuje na jednu konkrétní varietu současné němčiny - ?jazyk mladé generace/Jugendsprache? a v rámci tohoto vymezení zkoumá výskyt jednotlivých zesilujících prostředků v článcích časopisu Bravo. Každá kapitola je doplněna o množství příkladů, které demonstují praktické použití výrazů zesilujících význam.
Abstrakt v dalším jazyce: This master?s thesis discourses linguistic means of intensification in the contemporary language system. The thesis is divided into a theoretical and a practical part and consists of eight chapters. While the theoretical part gives a detailed description of the individual ways of linguistic intensification, the practical part is concentrated on a particular variety of the contemporary German language ? the language of the young generation (Jugendsprache). The main focus is on the usage of the particular intensifying expressions having been found in the magazine Bravo. Each chapter is supplemented by a number of examples that demonstrate the practical use of the intensifying expressions in the language spoken by young people.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KNJ) / Theses (DGL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Kupkova 2013.pdfPlný text práce269,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kupkova_vp.pdfPosudek vedoucího práce359,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kupkova_op.pdfPosudek oponenta práce300,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kupkova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce115,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8116

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.