Název: Porovnání deminutiv v němčině a v češtině na příkladu vybraného díla
Další názvy: Comparison of Czech and German Diminutives Shown on Chosen Piece of Work
Autoři: Batíková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Menclová, Hana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8124
Klíčová slova: zdrobněliny;překladová analýza;německý jazyk;český jazyk;koncovky pro tvorbu deminutiv;modifikace;slovotvorba;funkce deminutiv;použití deminutiv;zpodstatňování;frekvence deminutiv;pozitivní konotace;negativní konotace;expresivita
Klíčová slova v dalším jazyce: diminutives;translational analysis;german language;czech language;endings for diminutive formation;modification;word formation;diminutive function;diminutive usage;substantivized diminutive;frequency;positive connotation;negative connotation;expressivity
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá porovnáním deminutiv v němčině a češtině na příkladu vybraného literárního díla. Práce je rozdělena na teoretickou a praktikou část. Teoretická část popisuje možnosti tvorby deminutiv v obou jazycích, jejich funkci a použití s ohledem na vliv typu textu a rozdíly mezi češtinou a němčinou. Teoretická část se zabývá překladovou analýzou vybraného literárního díla. Toto dílo je ?Emil und die Detektive? od německého autora Ericha Kästnera a jeho překlad do češtiny ?Emil a detektivové? od Jitky Fučíkové. V teoretické části byla porovnána frekvence výskytu deminutiv, možnosti jejich tvoření a jejich funkce s ohledem na vliv typu textu.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with comparison of diminutives between German language and Czech language based on the example of chosen literary piece of work. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical past includes the description of word formation possibilities of diminutives in both languages, their function and usage with respect to the influence of text type, and differences between German and Czech. The theoretical part focuses on translational analysis of chosen literary piece of work. The piece of work is ?Emil und die Detektive? by the German author Erich Kästner and the translation into Czech ?Emil a detektivové? by the Czech translator Jitka Fučíková. Frequency in diminutive use, word formation possibilities of diminutives and their function with respect to the influence of text type are analyzed in the practical part.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Lucie Batikova.pdfPlný text práce699,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
batikova_vp.pdfPosudek vedoucího práce237,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
batikova_op.pdfPosudek oponenta práce408,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
batikova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce102,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8124

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.