Název: Příspěvky k historii vybrané obce (vybraných obcí) ve Slavkovském lese
Další názvy: Contributions to the history of a selected municipality (selected municipalities) in the region of Slavkovský les
Autoři: Wohlrabová, Ingrid
Vedoucí práce/školitel: Stočes, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8126
Klíčová slova: pohraničí;sudetští Němci;odsun;soužití dvou národů;osídlenci
Klíčová slova v dalším jazyce: border area;sudeten Germans;displacement;coexistence of two nations;settler
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá situací západočeské obce Mnichov (německy Einsiedl) v období od srpna 1945 do konce roku 1946. Práce vychází z předpokladu, že první poválečné měsíce představovaly pro pohraniční obce s převahou německého obyvatelstva čas zásadních změn a zároveň chaotické organizace. Tuto skutečnost tato diplomová práce ukazuje na příkladu výše zmíněné obce Mnichov.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is concerned with the study of the situation in the municipality Einsiedl (Czech: Mnichov) in the period from August 1945 to the end of 1946. The immediate postwar months were a period of significant changes and chaos. The work is focused on the changes in Einsiedl caused by the displacement of the German population living in this place.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KNJ) / Theses (DGL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomka - text_formated.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
wohlrabova_vp.pdfPosudek vedoucího práce675,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
wohlrabova_op.pdfPosudek oponenta práce857,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
wohlrabova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce121,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8126

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.