Název: Urzidilův patriotismus
Další názvy: Urzidil's patriotism
Autoři: Krentíková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Kováříková, Alena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8130
Klíčová slova: Johannes Urzidil;Die verlorene Geliebte;vlast;národ;národní identita;patriotismus
Klíčová slova v dalším jazyce: Johannes Urzidil;Die verlorene Geliebte;homeland;nation;national identity;patriotism
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá dílem Johanna Urzidila. Je zaměřena na soubor povídek Ztracená milenka. Nejprve jsou stanoveny pojmy patriotismus, vlast, národ a národní identita a povídky jsou poté analyzovány. Cílem práce je najít v textu znaky patriotismu.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis occupies itself with Johannes Urzidils work. The thesis is focused on collection of stories Die verlorene Geliebte. The terms patriotism, homeland, nation and national identity are determined at first and then the stories are analysed. The aim of the thesis is to find features of patriotism in the text.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Krentikova Petra.pdfPlný text práce372,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
krentikova_vp.pdfPosudek vedoucího práce297,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
krentikova_op.pdfPosudek oponenta práce428,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
krentikova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce85,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8130

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.