Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHeinrich, Dietmarcs
dc.contributor.authorPachnerová, Helenacs
dc.date.accepted2013-08-26cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:37:32Z
dc.date.available2012-05-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:37:32Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-06-26cs
dc.identifier50514cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8131
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá komparativní analýzou učebnic německého jazyka a zkoumá je z pohledu prezentace gramatiky. V první části se práce věnuje teoretickým poznatkům o gramatice. Zkoumá význam slova ?gramatika? a její úkoly, pedagogickou gramatiku, různé přístupy prezentace gramatiky v učebních a gramatická cvičení. Ve druhé části práce popisuje čtyři vybrané učebnice německého jazyka z pohledu prezentace gramatiky. Tyto učebnice také analyzuje a hodnotí. Výsledky jsou shrnuty v poslední části práce.cs
dc.format59cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isodecs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectgramatikacs
dc.subjectprezentacecs
dc.subjectprocvičovánícs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectmetodacs
dc.subjectdeduktivní přístupcs
dc.subjectinduktivní přístupcs
dc.subjectprogresecs
dc.subjectučebnicecs
dc.subjectpedagogická gramatikacs
dc.subjectgramaticko-překladová metodacs
dc.subjectaudiolingvální metodacs
dc.subjectaudiovizuální metodacs
dc.subjectkomunikační metodacs
dc.titlePrezentace gramatiky v učebnicích - srovnávací analýzacs
dc.title.alternativePresentation of Grammar in Textbooks - Comparative Analysisen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra německého jazykacs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe present thesis deals with a comparative analysis of textbooks of German language and examines them from the point of view of presenting grammar. In the first part, the attention is devoted to the theoretical foundations of grammar. The thesis explores the concept of "grammar" and its tasks, it is also concerned with pedagogical grammar, different conceptions of language presentation in textbooks and grammar exercises. In the second part, the thesis describes four selected textbooks of the German language from the perspective of teaching grammar. These textbooks are further analyzed and evaluated. The results are summarized in the last chapter.en
dc.subject.translatedgrammaren
dc.subject.translatedpresentationen
dc.subject.translatedpracticeen
dc.subject.translatedanalysisen
dc.subject.translatedmethoden
dc.subject.translateddeductive approachen
dc.subject.translatedinductive approachen
dc.subject.translatedprogressionen
dc.subject.translatedtextbooken
dc.subject.translatedpedagogical grammaren
dc.subject.translatedgrammar-translation methoden
dc.subject.translatedaudiolingual methoden
dc.subject.translatedaudiovisual methoden
dc.subject.translatedcommunicative methoden
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prezentace gramatiky v ucebnicich - srovnavaci analyza.pdfPlný text práce3,41 MBAdobe PDFView/Open
pachnerova_vp.pdfPosudek vedoucího práce339,91 kBAdobe PDFView/Open
pachnerova_op.pdfPosudek oponenta práce354,18 kBAdobe PDFView/Open
pachnerova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce113,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8131

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.