Název: Velká Británie na cestě k mírové konferenci ve Versailles
Další názvy: Great Britain on the Way to the Paris Peace Conference
Autoři: Fabianová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Novotný, Lukáš
Oponent: Skřivan, Aleš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8133
Klíčová slova: Velká Británie;Versailles;David Lloyd George;Oddělení politického zpravodajství;ministerstvo zahraničí;válečný kabinet
Klíčová slova v dalším jazyce: Great Britain;Versailles;David Lloyd George;Political inteligence department;ministry of foreign affairs;war cabinet
Abstrakt: Diplomová práce s názvem Velká Británie na cestě k mírové konferenci ve Versailles mapuje období dějin Velké Británie v období od podepsání příměří v listopadu 1918 do začátku konání mírové konference ve Versailles v lednu 1919. Londýn jako důležitý člen válečné koalice usiloval o to, aby po skončení války prosadil co nejvíce svých cílů, mezi něž bezesporu patřily porážka Centrálních mocností a obnovení velmocenské pozice země.Ve Velké Británii existovaly plány na mír již od roku 1916. Již premiér Herbert Asquith v roce 1916 připravoval návrhy na poválečný mír. Dalšími, kteří se podíleli na přípravách, byli i sir Ralph Paget a sir William Tyrell z ministerstva zahraničí. Jejich memoranda a debaty položily základ prvních návrhů poválečného vývoje.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis, titled The United Kingdom on a way towards the peace conference in Versailles, documents a part of the history of the UK from the truce signing in November 1918 to the start of the peace conference in Versailles in January 1919.London, as an important member to the war coalition, strove for to enforce as many as possible of its goals after the war, among which were undoubtedly defeating of the Central Powers and restoring a position of a great power.Peace plans existed in the UK since the year 1916. Even the prime minister Asquith in the year 1916 was preparing drafts of the post-war peace. Other, who contributed to the preparations, were Sir Ralph Paget and Sir William Tyrell of the Ministry of Foreign Affairs. Their memoranda and debates lay down the foundation for the first proposal of the post-war course of action
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Fabianova_finalovka.pdfPlný text práce489,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fabianova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fabianova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fabianova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce327,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8133

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.