Název: Život a dílo Edwarda Augusta Freemana
Další názvy: The Life and Work of Edward Augustus Freeman
Autoři: Zemanová, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Budil, Ivo
Oponent: Novotný, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8138
Klíčová slova: Edward Augustus Freeman;křesťanství;rasa;osmanští Turci;viktoriánská Anglie
Klíčová slova v dalším jazyce: Edward Augustus Freeman;christianity;race;ottoman Turks;victorian England
Abstrakt: Studie se zabývá životem a dílem historika Edwarda Augusta Freemana. Práce je rozdělena do dvou částí. První část obsahuje Freemanovu biografii a současně mapuje historický a ideologický kontext. V druhé části jsou kriticky analyzována Freemanova vybraná díla a myšlenky. Práce se zaměřuje především na Freemanovu metodu studia a koncepci dějin, rasovou teorii a tzv. Východní otázku, která zahrnuje problematiku Židů.
Abstrakt v dalším jazyce: The study deals with the life and work of the historian Edward Augustus Freeman. Thesis is divided into two parts. The first part contains Freeman's biography and also maps the historical and ideological context. In the second part are critically analyzed Freeman's selected works and thoughts. The work is mainly focused on Freeman's method of study and conception of history, racial theory and the Eastern question, which comprises Jewish issue.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomka prosinec.pdfPlný text práce787,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zemanova_posudek vedouciho2.pdfPosudek vedoucího práce669,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zemanova_posudek oponenta2.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zemanova_prubeh obhajoby2.pdfPrůběh obhajoby práce415,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8138

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.