Title: Život a dílo Edwarda Augusta Freemana
Other Titles: The Life and Work of Edward Augustus Freeman
Authors: Zemanová, Šárka
Advisor: Budil, Ivo
Referee: Novotný, Lukáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8138
Keywords: Edward Augustus Freeman;křesťanství;rasa;osmanští Turci;viktoriánská Anglie
Keywords in different language: Edward Augustus Freeman;christianity;race;ottoman Turks;victorian England
Abstract: Studie se zabývá životem a dílem historika Edwarda Augusta Freemana. Práce je rozdělena do dvou částí. První část obsahuje Freemanovu biografii a současně mapuje historický a ideologický kontext. V druhé části jsou kriticky analyzována Freemanova vybraná díla a myšlenky. Práce se zaměřuje především na Freemanovu metodu studia a koncepci dějin, rasovou teorii a tzv. Východní otázku, která zahrnuje problematiku Židů.
Abstract in different language: The study deals with the life and work of the historian Edward Augustus Freeman. Thesis is divided into two parts. The first part contains Freeman's biography and also maps the historical and ideological context. In the second part are critically analyzed Freeman's selected works and thoughts. The work is mainly focused on Freeman's method of study and conception of history, racial theory and the Eastern question, which comprises Jewish issue.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka prosinec.pdfPlný text práce787,45 kBAdobe PDFView/Open
Zemanova_posudek vedouciho2.pdfPosudek vedoucího práce669,7 kBAdobe PDFView/Open
Zemanova_posudek oponenta2.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Zemanova_prubeh obhajoby2.pdfPrůběh obhajoby práce415,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8138

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.