Title: Architektura a urbanistická koncepce plzeňských sídlišť v letech 1945 až 1990
Other Titles: The architecture and urban conceptions of the pilsen´s estates during the years 1945 to 1989
Authors: Cibulka, Vojtěch
Advisor: Franc, Martin
Referee: Budil, Ivo
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8141
Keywords: obytný soubor;bytový dům;typizovaná výstavba;panelová výstavba;plzeňská architektura
Keywords in different language: residential complex;block of flats;typing construction;panel construction;Pilsen architectureboard
Abstract: Práce se snaží podrobně analyzovat strukturu obytných souborů města Plzně, které obklopuje stejně jako další velká Česká a Slovenská města prstenec těchto monofunkčních urbanistických celků z 50. až 80. let. Zdejší obytné soubory tvoří urbanisticky i architektonicky různorodé celky. Architektonický vývoj ve znamení stálého prohlubování typizace směřoval k čím dál jednodušším provedením jednotlivých objektů. Ochuzování v této oblasti bylo vedeno na úkor rychlejší a ekonomičtější výstavby mnohem mohutnějších objektů.
Abstract in different language: My work analyses in detail the structure of the residential areas of the town Pilsen, which is surrounded as many other Czech and Slovak towns by a ring composed of mono-functional urbanistic complexes coming from 50ties up to 80ties. The local residential areas create very polymorphous ecosystems from urbanistic and architectonic point of view. Architecture style of that time characterized by deeper unification tended to even intensified simplification of buildings features. The simplification in this field was practiced with aim of building even more massive residential areas more economically and quicker.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vojtech_Cibulka_DP_2013.pdfPlný text práce7,77 MBAdobe PDFView/Open
Cibulka_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
Cibulka_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce939,19 kBAdobe PDFView/Open
Cibulka_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce363,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8141

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.