Název: Odborné a střední školství na okrese Tachov po roce 1945
Další názvy: Hight School and Vocational Hight Schools in the Region of Tachov after the Year 1945
Autoři: Klečatská, Marie
Vedoucí práce/školitel: Novotný, Lukáš
Oponent: Suk, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8145
Klíčová slova: okres Tachov;odborná škola;střední škola;gymnázium;Tachov;Planá;Stříbro
Klíčová slova v dalším jazyce: Tachov region;vocational training school;secondary school;grammar school;Tachov;Planá;Stříbro
Abstrakt: Diplomová práce zpracovává historii odborného a středního školství na okrese Tachov po roce 1945. Tématika odborného a středního školství okresu Tachov nebyla dosud souhrnně zpracována. Odborné školství sehrálo v poválečném vývoji na tomto okrese velmi důležitou roli, jeho úkolem bylo poskytnout vzdělání obyvatelům, kteří do tohoto regionu nově přicházeli a začínali pracovat v oborech, které jim vždy nebyly vlastní. Práce také podává stručný přehled předválečného školství, protože od něj se pozdější systém odvíjel. Na základě archivních materiálů se podařilo postupně zmapovat většinu regionálních školských zařízení. Významnou roli v regionálním školství sehrály střední všeobecně vzdělávací školy, které byly soustředěny v největších lokalitách regionu v Tachově, Plané a ve Stříbře. Diplomová práce zaznamenává všechny další změny těchto všeobecně vzdělávacích škol a všímá si i dalších středních škol, které v regionu vznikaly. Přehled vývoje odborných a středních škol na okrese Tachov je doplňkem k historii tachovského regionu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes the history of Vocational Training Schools and Secondary School education in Tachov region after the year 1945. The theme hasn´t been properly explored yet. The System of Vocational Training Schools and Secondary School education played a key role in the post-war development of this region. Its task was to provide education for newcomers who needed to work in many different fields which they hadn´t been trained for.The thesis includes a brief overview of the prewar educational system because the new systém of education grew from the roots of the old one. It was possible to find information about most of the regional schools with the help of materials from the local archives. High Schools of General Education which were to be found in the region in Tachov, Planá and Stříbro played a very important role in education in our region. The thesis records all the other changes of the High Schools of General Education and takes notice of other high schools which were opened in the region. This educational survey helps to fully understand the history of Tachov region.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace-Marie Klecatska.pdfPlný text práce3,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klecatska_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce908,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klecatska_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce944,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klecatska_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce303,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8145

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.