Název: Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi - život a dílo
Další názvy: Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi - life and work
Autoři: Kuželková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Jeřábek, Martin
Oponent: Šedivý, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8148
Klíčová slova: Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi;Panevropa;Panevropská unie;sjednocená Evropa;Poběžovice;Ronsperg
Klíčová slova v dalším jazyce: Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi;Paneuropa;Paneuropean union;united Europe;Poběžovice;Ronsperg
Abstrakt: Diplomová práce přibližuje významnou osobnost Richarda Nikolause von Coudenhove Kalergiho a ústřední dílo Paneuropa. Jeho odkaz a myšlenky přetrvávají i do dnešní doby a řadíme ho mezi nejvýznamnější politické myslitele dvacátého století. Zájem o jednotu a spolupráci vtiskl Coudenhove-Kalergimu jeho široce rozvětvený rodový původ. Sám o sobě prohlašoval, že otcem mu byla Evropa a matkou Asie. Coudenhove-Kalergi, který ideji Pan-Evropy zasvětil celý svůj život, došel k přesvědčení, že jediná myšlenka vytvoření sjednocené Evropy zajistí kontinent nejen politicky, ale i hospodářsky a zároveň mu otevře možnost klidného vývoje a hospodářského prospěchu.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis brings an important personality of Richard Nikoulas von Coudenhove-Kalergi and his main work Paneuropa. His legacy and ideas continue till nowadays and we classify him among the most important political thinkers of the twentieth century. His widely branched ancestry pressed him interest in a unity and cooperation. He claimed about himself, that his father was Europe and his mother was Asia. Coudenhove-Kalergi, who devoted all his life to the idea of Pan-Europe, came to the conclusion, that the only idea of creating a united Europe will ensure the continent not only politically, but also economically and simultaneously. Also it opens a possibility of peaceful development and economic profit.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP 2013.pdfPlný text práce9,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kuzelkova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kuzelkova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kuzelkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce363,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8148

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.