Title: Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi - život a dílo
Other Titles: Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi - life and work
Authors: Kuželková, Jana
Advisor: Jeřábek, Martin
Referee: Šedivý, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8148
Keywords: Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi;Panevropa;Panevropská unie;sjednocená Evropa;Poběžovice;Ronsperg
Keywords in different language: Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi;Paneuropa;Paneuropean union;united Europe;Poběžovice;Ronsperg
Abstract: Diplomová práce přibližuje významnou osobnost Richarda Nikolause von Coudenhove Kalergiho a ústřední dílo Paneuropa. Jeho odkaz a myšlenky přetrvávají i do dnešní doby a řadíme ho mezi nejvýznamnější politické myslitele dvacátého století. Zájem o jednotu a spolupráci vtiskl Coudenhove-Kalergimu jeho široce rozvětvený rodový původ. Sám o sobě prohlašoval, že otcem mu byla Evropa a matkou Asie. Coudenhove-Kalergi, který ideji Pan-Evropy zasvětil celý svůj život, došel k přesvědčení, že jediná myšlenka vytvoření sjednocené Evropy zajistí kontinent nejen politicky, ale i hospodářsky a zároveň mu otevře možnost klidného vývoje a hospodářského prospěchu.
Abstract in different language: The diploma thesis brings an important personality of Richard Nikoulas von Coudenhove-Kalergi and his main work Paneuropa. His legacy and ideas continue till nowadays and we classify him among the most important political thinkers of the twentieth century. His widely branched ancestry pressed him interest in a unity and cooperation. He claimed about himself, that his father was Europe and his mother was Asia. Coudenhove-Kalergi, who devoted all his life to the idea of Pan-Europe, came to the conclusion, that the only idea of creating a united Europe will ensure the continent not only politically, but also economically and simultaneously. Also it opens a possibility of peaceful development and economic profit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP 2013.pdfPlný text práce9,29 MBAdobe PDFView/Open
Kuzelkova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Kuzelkova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Kuzelkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce363,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8148

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.