Title: Vývoj Evropského parlamentu v letech 1962 až 1992
Other Titles: Development of the European Parliament from 1962 to 1992
Authors: Pechová, Zuzana
Advisor: Jeřábek, Martin
Referee: Šedivý, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8152
Keywords: Evropský parlament;Evropská společenství;Evropská unie;Tindemansova zpráva;Maastrichtská smlouva;Akt o jednotné Evropě;rozpočtové smlouvy;Richard Coudenhove-Kalergi;Jean Monnet;Charles de Gaulle;institucionální trojúhelník
Keywords in different language: European parliament;European communities;European union;Tindemans report;Maastricht treaty;Single european act;treaty budget;Richard Coudenhove-Kalergi;Jean Monnet;Charles de Gaulle;institutional triangle
Abstract: Tato práce se zabývá vývojem a změnami, kterými procházel Evropský parlament a jak se postupně měnila jeho funkce. Hlavní důraz je kladen na období let 1962 až 1992, tedy na období od oficiálního vzniku Evropského parlamentu až po podepsání Maastrichtské smlouvy. Zabývá se změnami, které postupně přicházely a způsobem jakým jich bylo dosaženo. Sleduje důležité mezníky ve vývoji Evropského parlamentu a zjišťuje jak moc a jakým směrem ho tyto mezníky ovlivnily.
Abstract in different language: This thesis deals with the development and changes, which the European Parliament went through, and how the function of the Parliament gradually altered. The main emphasis is put on the period from 1962 to 1992, i.e. on the period from the official European Parliament establishment up until the signing of the Maastricht Treaty. The thesis addresses changes, which subsequently arrived, and the way how they were achieved. Follows important milestones in the European Parliament development, and identifies how much and in which direction these milestones affected it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyvoj Evropskeho parlamentu v letech 1962 az 1992.pdfPlný text práce576,2 kBAdobe PDFView/Open
Pechova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1 MBAdobe PDFView/Open
Pechova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce778,85 kBAdobe PDFView/Open
Pechova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce398,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8152

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.