Název: Vývoj Evropského parlamentu v letech 1962 až 1992
Další názvy: Development of the European Parliament from 1962 to 1992
Autoři: Pechová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Jeřábek, Martin
Oponent: Šedivý, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8152
Klíčová slova: Evropský parlament;Evropská společenství;Evropská unie;Tindemansova zpráva;Maastrichtská smlouva;Akt o jednotné Evropě;rozpočtové smlouvy;Richard Coudenhove-Kalergi;Jean Monnet;Charles de Gaulle;institucionální trojúhelník
Klíčová slova v dalším jazyce: European parliament;European communities;European union;Tindemans report;Maastricht treaty;Single european act;treaty budget;Richard Coudenhove-Kalergi;Jean Monnet;Charles de Gaulle;institutional triangle
Abstrakt: Tato práce se zabývá vývojem a změnami, kterými procházel Evropský parlament a jak se postupně měnila jeho funkce. Hlavní důraz je kladen na období let 1962 až 1992, tedy na období od oficiálního vzniku Evropského parlamentu až po podepsání Maastrichtské smlouvy. Zabývá se změnami, které postupně přicházely a způsobem jakým jich bylo dosaženo. Sleduje důležité mezníky ve vývoji Evropského parlamentu a zjišťuje jak moc a jakým směrem ho tyto mezníky ovlivnily.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the development and changes, which the European Parliament went through, and how the function of the Parliament gradually altered. The main emphasis is put on the period from 1962 to 1992, i.e. on the period from the official European Parliament establishment up until the signing of the Maastricht Treaty. The thesis addresses changes, which subsequently arrived, and the way how they were achieved. Follows important milestones in the European Parliament development, and identifies how much and in which direction these milestones affected it.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vyvoj Evropskeho parlamentu v letech 1962 az 1992.pdfPlný text práce576,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pechova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pechova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce778,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pechova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce398,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8152

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.