Název: Literární a žurnalistické působení arciděkana Antonína Havelky ve 20. a 30. letech 20. století
Další názvy: Literary and journalistic activity Archdeacon Antonín Havelka in the 20th and 30 20th century
Autoři: Peštová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Suk, Pavel
Řeháček, Karel
Oponent: Gebhart, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8153
Klíčová slova: žurnalistika;církev;Antonín Havelka;periodikum Vlajka;fašistické organizace
Klíčová slova v dalším jazyce: journalism;church;Anthony Havelka;journey Vlajka;fascist organizations
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá literární a žurnalistickou činností arciděkana Antonína Havelky ve 20. a 30. letech 20. století. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V diplomové práci je zmíněn vývoj plzeňského regionu a urbanizace. V další kapitole je uveden životopis Antonína Havelky. Čtvrtá kapitola popisuje vývoj církevního tisku a literatury. Pátá kapitola analyzuje samotnou práci Antonína Havelky až do roku 1942. V závěru práce jsou shrnuty výsledky bádání.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis deals with the literar and journalistic activities archdeacon Antonín Havelka in the 20th and 30th of 20th century. The work is divided into five chapters. The thesis is mentioned development of the Pilsen region and urbanization. The next chapter provides a biography of Antonín Havelka. The fourth chapter describes the development of the press and religious literature. The fifth chapter analyzes the work itself Antonín Havelka until 1942. The conclusion summarizes the results of research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA_PRACE_-_ANTONIN_HAVELKA.pdfPlný text práce2,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pestova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce929,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pestova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pestova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce393,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8153

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.