Title: Literární a žurnalistické působení arciděkana Antonína Havelky ve 20. a 30. letech 20. století
Other Titles: Literary and journalistic activity Archdeacon Antonín Havelka in the 20th and 30 20th century
Authors: Peštová, Hana
Advisor: Suk, Pavel
Řeháček, Karel
Referee: Gebhart, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8153
Keywords: žurnalistika;církev;Antonín Havelka;periodikum Vlajka;fašistické organizace
Keywords in different language: journalism;church;Anthony Havelka;journey Vlajka;fascist organizations
Abstract: Diplomová práce se zabývá literární a žurnalistickou činností arciděkana Antonína Havelky ve 20. a 30. letech 20. století. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V diplomové práci je zmíněn vývoj plzeňského regionu a urbanizace. V další kapitole je uveden životopis Antonína Havelky. Čtvrtá kapitola popisuje vývoj církevního tisku a literatury. Pátá kapitola analyzuje samotnou práci Antonína Havelky až do roku 1942. V závěru práce jsou shrnuty výsledky bádání.
Abstract in different language: Thesis deals with the literar and journalistic activities archdeacon Antonín Havelka in the 20th and 30th of 20th century. The work is divided into five chapters. The thesis is mentioned development of the Pilsen region and urbanization. The next chapter provides a biography of Antonín Havelka. The fourth chapter describes the development of the press and religious literature. The fifth chapter analyzes the work itself Antonín Havelka until 1942. The conclusion summarizes the results of research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_PRACE_-_ANTONIN_HAVELKA.pdfPlný text práce2,83 MBAdobe PDFView/Open
Pestova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce929,33 kBAdobe PDFView/Open
Pestova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Pestova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce393,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8153

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.