Název: Reflexe červencové krize 1914 v českém a rakouském tisku
Další názvy: The Reflection of July Crisis 1914 in the Czech and Austrian Press
Autoři: Prosecký, Aleš
Vedoucí práce/školitel: Skřivan, Aleš
Oponent: Skřivan, Aleš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8154
Klíčová slova: Rakousko-Uhersko;první světová válka;český tisk;rakouský tisk;Sarajevo;červenec 1914;červen 1914
Klíčová slova v dalším jazyce: Austria-Hungary;first world war;czech press;austrian press;Sarajewo;July 1914;June 1914
Abstrakt: Krize roku 1914 je jedna z nejdůležitějších dvacátého století. Samotná krize je datována atentátem v Sarajevu 28. července roku 1914, do vyhlášení války Rakousko-Uhersku Srbsku 28. července 1914. Diplomová práce shrnuje a analyzuje vztahy a problémy červencové krize a její vývoj na stránkách českých a rakouských periodik. Novinové zprávy zachycovaly nejdůležitější události června a července 1914.
Abstrakt v dalším jazyce: The crisis of year 1914 is one of most important event in 20 th century. This crisis is dated from assassination in Sarajewo on 28. June in 1914 to declaration war by Austria-Hungary to Serbia on 28. July 1914. This Thesis analyses and summarises relations and problems July crisis and progress of this crisis in the sides of czech and austrian press. The newspapers reports are describing the most important events of the June and July 1914.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Prosecky diplomova prace.pdfPlný text práce424,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prosecky_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prosecky_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce876,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prosecky_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce447,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8154

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.