Title: Reflexe červencové krize 1914 v českém a rakouském tisku
Other Titles: The Reflection of July Crisis 1914 in the Czech and Austrian Press
Authors: Prosecký, Aleš
Advisor: Skřivan, Aleš
Referee: Skřivan, Aleš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8154
Keywords: Rakousko-Uhersko;první světová válka;český tisk;rakouský tisk;Sarajevo;červenec 1914;červen 1914
Keywords in different language: Austria-Hungary;first world war;czech press;austrian press;Sarajewo;July 1914;June 1914
Abstract: Krize roku 1914 je jedna z nejdůležitějších dvacátého století. Samotná krize je datována atentátem v Sarajevu 28. července roku 1914, do vyhlášení války Rakousko-Uhersku Srbsku 28. července 1914. Diplomová práce shrnuje a analyzuje vztahy a problémy červencové krize a její vývoj na stránkách českých a rakouských periodik. Novinové zprávy zachycovaly nejdůležitější události června a července 1914.
Abstract in different language: The crisis of year 1914 is one of most important event in 20 th century. This crisis is dated from assassination in Sarajewo on 28. June in 1914 to declaration war by Austria-Hungary to Serbia on 28. July 1914. This Thesis analyses and summarises relations and problems July crisis and progress of this crisis in the sides of czech and austrian press. The newspapers reports are describing the most important events of the June and July 1914.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prosecky diplomova prace.pdfPlný text práce424,71 kBAdobe PDFView/Open
Prosecky_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Prosecky_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce876,19 kBAdobe PDFView/Open
Prosecky_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce447,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8154

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.