Název: Studentské hnutí ve Spolkové republice Německo v roce 1968
Další názvy: Student movement in West Germany in 1968
Autoři: Zajíčková, Naděžda
Vedoucí práce/školitel: Jeřábek, Martin
Oponent: Novotný, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8160
Klíčová slova: studentské protesty;Hnutí '68;Frankfurtská škola;nová levice;SDS;Rudi Dutschke;Svobodná univerzita
Klíčová slova v dalším jazyce: student protests;1968 movement;Frankfurter school;new left;SDS;Rudi Dutschke;Free university
Abstrakt: Práce je zaměřena na vývoj a podobu protestů vysokoškolských studentů ve Spolkové republice Německo, které vrcholily a zároveň začaly upadat během roku 1968. Zároveň je analyzována ideologická báze studentského hnutí, jejíž proměna měla zásadní vliv na povahu protestů. Cílem práce je analýza příčin, důvodů a průběhu studentské revolty, jejíž podobu určoval z největší části Socialistický svaz německého studentstva (Sozialistischer Deutscher Studentenbund, SDS).
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the development of the student protest movement in the Federal Republic of Germany in 1968 that was organized above all by the Student?s Union (Sozialistischer Deutscher Studentenbund, SDS). The aim is the analysis of roots and ideology of the protest movement. I will also explain the motives of the demonstrations, students? demands and the main changes in the dynamics of protests e.g. the rise of radicalism. I will answer the question why the student protest movement failed and broke up.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KHV) / Theses (DHS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zajickova_nada_dp.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zajickova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zajickova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce988,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zajickova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce409,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8160

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.