Název: Bohyně matky v mezopotamském panteonu
Další názvy: Mother goddesses in Mesopotamian pantheon
Autoři: Jarý, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Šašková, Kateřina
Oponent: Charvát, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8201
Klíčová slova: bohyně-matky;náboženský synkretismus;pantheon;matrilinearita
Klíčová slova v dalším jazyce: mother-godesses;religious syncretism;panteon;matrilineality
Abstrakt: Práce se zabývá bohyněmi-matkami v sumerském panteonu bohů, jejich rolí, kultem a postavením.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with Mother-goddesses in the Sumerian pantheon of gods and their roles, cults and status during sumerian-akkadian period.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jary_Jakub_Bakalarka_prace.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jary-v..pdfPosudek vedoucího práce300,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jary-o..pdfPosudek oponenta práce298,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jary.pdfPrůběh obhajoby práce145,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8201

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.