Title: Vztahy mezi Itálií a Libyí
Other Titles: Relations between Libya and Italy
Authors: Zecoli, Dominik
Advisor: Křížek, Daniel
Referee: Záhořík, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8203
Keywords: Itálie;Libye;Muammar Kaddáfí;ropa;arabské jaro;finanční investice
Keywords in different language: Italy;Libya;Muammar Gaddafi;oil;arab spring;financial investments
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vztahy mezi Libyí a Itálií. Tyto země jsou spojeny téměř sto lety společné historie a přátelstvím, které je založeno především na ropě a vzájemných investicích. V práci se věnuji událostem od italské kolonizace Libye, přes pozdější přátelská vyjednávání až po situaci, která je dnes. V první části se věnuji počátkům vzájemných vztahů, které počaly italsko-turecko válkou a následnou kolonizací, která se stala základem pro všechny následující události. V další kapitole popisuji období, kdy se dostal k moci plukovník Kaddáfí a jeho přátelství s italským premiérem Berlusconim a jejich vzájemné investice. V následující části se zmiňuji o Arabském jaru a pádu Kaddáfího, jež přerušil italsko-libyjské vazby. Taktéž zmiňuji dnešní úsilí italské vlády, která chce s Libyí opět navázat ekonomické přátelství. Cílem práce je přiblížit vývoj vztahů mezi Itálií a Libyí z jiného úhlu než je zvykem.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the relations between Libya and Italy. This two countries are linked together by 100 years of history in a strange relationship wich is mainly about investments and oil. This thesis wants to be an excursus throught the problematics of italian colonization of Libya and the later ''friendly'' negotiations to the situation which is today between this two countries. In the first part I talk about the beginnings of this strange relationship, with the italo-turkish war and the beginnig of the colonization which built the basis of all that happened throught the next century wich was marked by this events. In the next chapter, which is the most extensive of the whole thesis, I describe the events that were the most important for Italy and for Libya from the end of colonialism, Gaddafi's revolution and the expulsion of the Italians to the relation between Gaddafi and Berlusconi and the financial investments of the Colonel. In the last chapters I mention the causes of the Arab spring in Libya and up to the fall of Muammar Gaddafi and the breaking of the link. Also in the same chapters I talk about the today attempt of the italian government to restore the economic links between this two countries. The intent of this thesis is to approach the developement of the relations between Italy and Libya from a different view than we are usual to watch.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP- Libye Italie.pdfPlný text práce546,02 kBAdobe PDFView/Open
Zecoli.pdfPosudek vedoucího práce203,02 kBAdobe PDFView/Open
Zecoli.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce229,45 kBAdobe PDFView/Open
Zecoli.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce102,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8203

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.