Název: Ší´itští muslimové v kontextu irácké politiky ve druhé polovině 20. století
Další názvy: Shia Muslims in the Context of Iraqi Politics in the Latter Half of the 20th Century
Autoři: Novotný, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Křížek, Daniel
Oponent: Sobotková, Veronika
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8213
Klíčová slova: Irák;ší´ité;islamismus;Írán;Baas;Saddám Husajn;Mohammed Báqir as-Sadr;20. století;nacionalismus
Klíčová slova v dalším jazyce: Iraq;Shi'is;Islamism;Iran;Baath;Saddam Husein;Mohammad Baqer al-Sadr;20th century;nationalism
Abstrakt: Práce se zabývá dějinami iráckých ší'itů ve druhé polovině 20. století. Sleduje nejdůležitější fenomény spojené s politizací ší'itského duchovenstva, jakými byla konfrontace s iráckou státní mocí či angažmá části kléru v irácko-íránském konfliktu v 80. letech. První kapitoly práce se zabývají také vznikem demografického uspořádání irácké společnosti a vzestupem ší'itských náboženských center Nadžafu a Kerbelá.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on the history of Iraqi Shi'a Muslims in the latter half of the 20th century. It emphasises the most important phenomena related to the politicization of Shi'i clergymen, such as the confrontation with Iraqi goverments or the engagement of some clerics in the Iraq-Iran conflict in the 1980s. The first chapters of the thesis are aimed at the emergence of demographical patterns in Iraqi society and the rise of Shi'i religious centers in Najaf and Kerbela.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Novotny-Si_tsti muslimove v kontextu iracke politiky ve druhe polovine 20. stoleti.pdfPlný text práce318,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novotny.pdfPosudek vedoucího práce216,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novotny.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce315,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novotny.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce106,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8213

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.