Title: Ší´itští muslimové v kontextu irácké politiky ve druhé polovině 20. století
Other Titles: Shia Muslims in the Context of Iraqi Politics in the Latter Half of the 20th Century
Authors: Novotný, Jakub
Advisor: Křížek, Daniel
Referee: Sobotková, Veronika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8213
Keywords: Irák;ší´ité;islamismus;Írán;Baas;Saddám Husajn;Mohammed Báqir as-Sadr;20. století;nacionalismus
Keywords in different language: Iraq;Shi'is;Islamism;Iran;Baath;Saddam Husein;Mohammad Baqer al-Sadr;20th century;nationalism
Abstract: Práce se zabývá dějinami iráckých ší'itů ve druhé polovině 20. století. Sleduje nejdůležitější fenomény spojené s politizací ší'itského duchovenstva, jakými byla konfrontace s iráckou státní mocí či angažmá části kléru v irácko-íránském konfliktu v 80. letech. První kapitoly práce se zabývají také vznikem demografického uspořádání irácké společnosti a vzestupem ší'itských náboženských center Nadžafu a Kerbelá.
Abstract in different language: The thesis is focused on the history of Iraqi Shi'a Muslims in the latter half of the 20th century. It emphasises the most important phenomena related to the politicization of Shi'i clergymen, such as the confrontation with Iraqi goverments or the engagement of some clerics in the Iraq-Iran conflict in the 1980s. The first chapters of the thesis are aimed at the emergence of demographical patterns in Iraqi society and the rise of Shi'i religious centers in Najaf and Kerbela.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Novotny-Si_tsti muslimove v kontextu iracke politiky ve druhe polovine 20. stoleti.pdfPlný text práce318,33 kBAdobe PDFView/Open
Novotny.pdfPosudek vedoucího práce216,68 kBAdobe PDFView/Open
Novotny.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce315,46 kBAdobe PDFView/Open
Novotny.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce106,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8213

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.