Title: Charitativní a osvětová činnost muslimských institucí v Praze
Other Titles: Educational activities and charity of Muslims in Prague
Authors: Trsková, Helena
Advisor: Písařová, Petra
Referee: Sobotková, Veronika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8221
Keywords: muslimové;Islámská nadace v Praze;Muslimská obec v Praze;charitativní činnost;osvětová činnost
Keywords in different language: muslims;Islamic foundation in Prag;Muslim community in Prag;charitable activities;educational activities
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá muslimskou komunitou v České republice. Především se zaměřuje na určité činnosti této komunity, a to charitativní a osvětovou činnost. Cílem práce je poukázat na průběh těchto činností v hlavním městě České republiky prostřednictvím dvou hlavních institucí ? Islámské nadace v Praze a Muslimské obce v Praze. V první části práce máme ukázán vývoj muslimské komunity v České republice v době od roku 1989, postupné snahy o uznání různých institucí a o stavbu modliteben a mešit. Druhá část práce je již přímo zaměřená na průběh charitativní a osvětové činnosti nejprve u Islámské nadace, poté u Muslimské obce.
Abstract in different language: This thesis deals with the Muslim community in Czech republic. At first it focuses on activities of this community ? charitable and educational. Main goal of this thesis is to show process of this activities in the capital city of Czech republic, through two main institutions ? Islamic foundation in Prag and the Muslim community in Prag. In the first chapter of the thesis is being shown the evolution of the muslim community in Czech republic since 1989, the progress of efforts about the acknowledgment of the foundations and the construction of mosques and meeting houses. Second chapter deals with charitable and educational activities of Islamic foundation and Muslim community.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce994,14 kBAdobe PDFView/Open
Trskova.pdfPosudek vedoucího práce218,84 kBAdobe PDFView/Open
Trskova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce320,74 kBAdobe PDFView/Open
Trskova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce116,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8221

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.