Název: Charitativní a osvětová činnost muslimských institucí v Praze
Další názvy: Educational activities and charity of Muslims in Prague
Autoři: Trsková, Helena
Vedoucí práce/školitel: Písařová, Petra
Oponent: Sobotková, Veronika
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8221
Klíčová slova: muslimové;Islámská nadace v Praze;Muslimská obec v Praze;charitativní činnost;osvětová činnost
Klíčová slova v dalším jazyce: muslims;Islamic foundation in Prag;Muslim community in Prag;charitable activities;educational activities
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá muslimskou komunitou v České republice. Především se zaměřuje na určité činnosti této komunity, a to charitativní a osvětovou činnost. Cílem práce je poukázat na průběh těchto činností v hlavním městě České republiky prostřednictvím dvou hlavních institucí ? Islámské nadace v Praze a Muslimské obce v Praze. V první části práce máme ukázán vývoj muslimské komunity v České republice v době od roku 1989, postupné snahy o uznání různých institucí a o stavbu modliteben a mešit. Druhá část práce je již přímo zaměřená na průběh charitativní a osvětové činnosti nejprve u Islámské nadace, poté u Muslimské obce.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the Muslim community in Czech republic. At first it focuses on activities of this community ? charitable and educational. Main goal of this thesis is to show process of this activities in the capital city of Czech republic, through two main institutions ? Islamic foundation in Prag and the Muslim community in Prag. In the first chapter of the thesis is being shown the evolution of the muslim community in Czech republic since 1989, the progress of efforts about the acknowledgment of the foundations and the construction of mosques and meeting houses. Second chapter deals with charitable and educational activities of Islamic foundation and Muslim community.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce994,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trskova.pdfPosudek vedoucího práce218,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trskova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce320,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trskova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce116,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8221

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.