Title: Egyptsko-izraelské mírové jednání
Other Titles: Egyptian-israeli peace negotiations
Authors: Votavová, Martina
Advisor: Tarant, Zbyněk
Referee: Tydlitátová, Věra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8222
Keywords: Anwar as-Sádát;jomkipurská válka;Menachem Begin;mírový proces;Jimmy Carter;Camp David;mírové dohody;mírová smlouva mezi Egyptem a Izraelem
Keywords in different language: Anwar Sadat;yom kippur war;Menachem Begin;peace process;Jimmy Carter;Camp David;peace agreement;peace treaty between Egypt and Israel
Abstract: Bakalářská práce se zabývá egyptsko-izraelským mírovým jednáním. V práci je popsán nástup Sádáta do prezidentského úřadu, Jomkipurská válka, éra Likudu v Izraeli, změny v egyptském a izraelském hospodářství i na politické scéně, Sádátova návštěva Jeruzaléma v roce 1977. Po Jomkipurské válce započal Sádát mírový proces hlavně za pomoci Henryho Kissingera. V roce 1978 byly uzavřeny dvě dohody v Camp Davidu. Mírová smlouva byla podepsána egyptským prezidentem Sádátem, izraelským premiérem Beginem a prezidentem Spojených států Carterem.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis reflects the topic Egyptian-Israeli peace talks. It´s about historical events of Sadat´s presidency, the Yom Kippur war, Likud government, Egyptian and Israel economic and political changes, president Sadat´s visit of Jerisalem in 1977. After the Yom Kippur war president Sadat began peace process with the help of Henry Kissinger. In 1978 were agreements concluded at Camp David. The peace treaty was signed between Egypt and Israel on 26 March 1979 in Washington by Egyptian president Sadat and Israeli prime minister Begin with the testimony of president of the United States Carter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Egyptsko - izraelska mirova jednani.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
Votavova.pdfPosudek vedoucího práce280,59 kBAdobe PDFView/Open
Votavova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce261,48 kBAdobe PDFView/Open
Votavova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce112,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8222

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.