Název: Egyptsko-izraelské mírové jednání
Další názvy: Egyptian-israeli peace negotiations
Autoři: Votavová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Tarant, Zbyněk
Oponent: Tydlitátová, Věra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8222
Klíčová slova: Anwar as-Sádát;jomkipurská válka;Menachem Begin;mírový proces;Jimmy Carter;Camp David;mírové dohody;mírová smlouva mezi Egyptem a Izraelem
Klíčová slova v dalším jazyce: Anwar Sadat;yom kippur war;Menachem Begin;peace process;Jimmy Carter;Camp David;peace agreement;peace treaty between Egypt and Israel
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá egyptsko-izraelským mírovým jednáním. V práci je popsán nástup Sádáta do prezidentského úřadu, Jomkipurská válka, éra Likudu v Izraeli, změny v egyptském a izraelském hospodářství i na politické scéně, Sádátova návštěva Jeruzaléma v roce 1977. Po Jomkipurské válce započal Sádát mírový proces hlavně za pomoci Henryho Kissingera. V roce 1978 byly uzavřeny dvě dohody v Camp Davidu. Mírová smlouva byla podepsána egyptským prezidentem Sádátem, izraelským premiérem Beginem a prezidentem Spojených států Carterem.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor´s thesis reflects the topic Egyptian-Israeli peace talks. It´s about historical events of Sadat´s presidency, the Yom Kippur war, Likud government, Egyptian and Israel economic and political changes, president Sadat´s visit of Jerisalem in 1977. After the Yom Kippur war president Sadat began peace process with the help of Henry Kissinger. In 1978 were agreements concluded at Camp David. The peace treaty was signed between Egypt and Israel on 26 March 1979 in Washington by Egyptian president Sadat and Israeli prime minister Begin with the testimony of president of the United States Carter.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Egyptsko - izraelska mirova jednani.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Votavova.pdfPosudek vedoucího práce280,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Votavova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce261,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Votavova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce112,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8222

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.